saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana

Z/S “Dzirnas” 2014.gadā īstenojusi LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL31-L41100-000007 „Medus kāru atvākošanas vannas un medus trauka ar kāstuvi iegāde”. Projekta mērķis bija uzlabot biškopja darbu un iegūt augstākas kvalitātes medu. Projekta ietvaros tika iegādāta medus kāru atvākošanas vanna un medus trauks ar kāstuvi.

Projekta izmaksas bija nelielas. Projekta attiecināmos izmaksu summa ir 487,90 EUR, no kuras 40% (184,78 EUR) finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Lasīt tālāk ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „ASB Mežsaimnieks" 2013.gadā iesniedza savu projekta iesniegumu biedrības „Balvu rajona partnerība" izsludinātajā projektu konkursā mājražotājiem un lauku saimniecībām, kas guva pozitīvu vērtējumu partnerībā un tālāk tika apstiprināts arī Lauku atbalsta dienestā. 2014.gada nogalē projekts Nr. 14-07-LL04-L41100-000005 „Aveņu stādu un aprīkojuma iegāde aveņu stādījumu paplašināšanai un apsaimniekošanai" tika veiksmīgi realizēts.

Lai gan uzņēmuma pamatdarbība ir mežsaimniecisko pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām, uzņēmuma papildus nozare ir lauksaimniecība, konkrēti, aveņu audzēšana. Avenājiem paredzētā zeme tiek iznomāta lauku īpašumā Kubulu pagastā. Uzsākot aveņu audzēšanu 2013.gada pavasarī, tika nosprausti mērķi tuvāko gadu laikā paplašināt esošos aveņu stādījumus, iekopt aveņu stādījumu pastāvīgu atjaunināšanu un realizēt svaigas avenes Balvu un tuvākajos novados. SIA „ASB Mežsaimnieks" valdes priekšsēdētājs Artis Supe atzīst, ka projekts sniedza iespēju ātrāk un izdevīgāk sasniegt savus iecerētos mērķus.

Lasīt tālāk ...

Projekts Nr. 14-07-LL04-L41100-000003 ,,Saimnieciskās darbības dažādošana paplašinot siltumnīcu saimniecību' realizēts Balvu pilsētā, Sporta ielā 32. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā' konkursam. Projekta kopējās izmaksas ir 13980,84 EUR (ar PVN), ELFLA atbalsts - 5777.00 EUR.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmīgā Šķilbēnu pagasta Upītes ciema iedzīvotāja Inese Matisāne nolēma piedalīties biedrības „Balvu rajona partnerība" izsludinātajā projektu konkursā mājražotājiem. 2014.gada pavasarī saņēma no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) atbalsta vēstuli projekta Nr. 14-07-LL04-L41100-000001 „Iekārtu iegāde žāvējumu produkcijas dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai ražošanai mājas apstākļos" realizēšanai.

Lasīt tālāk ...

Vienus no senākajiem dārzeņiem - ķiplokus Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Bākarovas ciemā audzē jaunais mājražotājs Alvis Circens. Pēdējos gados Latvijā ir palielinājusies interese par ķiploku audzēšanu.

Lai veicinātu lauku saimniecības ražošanas attīstību un konkurētspēju, Alvis Circens nolēma piedalīties biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā 7.rīcībai „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana”. 2014.gada sākumā projektu iesniedza vērtēšanai, šopavasar projekts tika atbalstīts un šovasar projekts ir realizēts.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 2