saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana

Z/S “Dzirnas” 2014.gadā īstenojusi LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL31-L41100-000007 „Medus kāru atvākošanas vannas un medus trauka ar kāstuvi iegāde”. Projekta mērķis bija uzlabot biškopja darbu un iegūt augstākas kvalitātes medu. Projekta ietvaros tika iegādāta medus kāru atvākošanas vanna un medus trauks ar kāstuvi.

Projekta izmaksas bija nelielas. Projekta attiecināmos izmaksu summa ir 487,90 EUR, no kuras 40% (184,78 EUR) finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Read more ...

Notikumu kalendārs

loader

Sadarbības partneri