Projektu īstenoja: Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe"

Projektu vadītājs: Larisa Berne, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis: 26459100

Kopējās projekta izmaksas: EUR 2131.71, publiskais/ELFLA 918.53 EUR, 213.17 EUR līdzfinansēja Balvu novada pašvaldība

Projekta mērķis: nodrošināt pieejamu vietu, kur brīvajā laikā nākt kopā radošām un darboties gribošām lauku sievietēm, izmantot iespēju atklāt sevī jaunus talantus, apgūt jaunas prasmes, iemaņas , paplašināt, padziļināt zināšanas, būt kopā, smelties enerģiju un dot to citiem, dalīties pieredzē.

Projektu īstenoja: Rugāju vissvētās Jaunavas marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudze

Projektu vadītājs: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas: 4999,61 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 4499,65 EUR, 499,96 EUR līdzfinansēja Rugāju novada dome

Projekta mērķis: Viscount digitālo erģeļu un apskaņošanas iekārtu komplekta iegāde

 Projekta ietvaros tika iegādātas Viscount firmas diģitālās ērģeles un apskaņošanas iekārtu komplekts, kurā ietilpst četras skandas, divi mikrafoni, aktīvā akustiskā sistēma, jaudas pastiprinātājs. 

Projektu īstenoja: Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība

Kontaktpersona: Marija Duļbinska, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības priekšsēdētāja

Projektu vadītājas: Rita Hrustaļova, Irēna Začeva

Kopējās projekta izmaksas: 6663.42 EUR , no kurām 5997.08 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais finansējums, bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja Balvu novada pašvaldība, ir 666.34 EUR.

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība ir realizējusi projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000002 - „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Balvu dievnamos". 

Projekts realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam, apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", rīcībā „Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, t.sk.invalīdiem ratiņkrēslos un veciem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Balvu dievnamos.

Projekta rezultātā tika iegādāts un uzstādīts vertikālais ratiņkrēslu pacēlājs Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcai Balvos, Brīvības lielā 49, un divi pakāpienu līmeņu pārveidotājus Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai Balvos, Baznīcas ielā 1, nodrošinot vides pieejamību dievnamos gan ikdienā, gan baznīcas svētku un citu notikumu reizēs, kā arī veicinot piekļuvi dievnamiem kā tūrisma galamērķim.

 

Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldības

Projektu vadītāja: Irēna Začeva

Kopējās projekta izmaksas: 10392,82 EUR , no tām 9000,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais finansējums.

Noslēgusies Balvu novada pašvaldības projekta Nr.20-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūras un dabas objektu sakārtošana Balvu novadā”  īstenošana.

Projekta mērķis: Projekta mērķis - labiekārtot kultūras un dabas objektus Balvu novada Kubulu un Balvu pagastos, padarot tos pievilcīgākus apmeklēšanai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Projekta ietvaros tika veikta Krucifiksa namiņa atjaunošana Kubulos un Naudaskalna dīķa krasta labiekārtošana. Krucifiksa namiņam Kubulos tika veikta apšuvuma dēļu un jumta seguma nomaiņa, bruģa ieklāšana.

Pie Naudaskalna dīķa tika veikti sekojoši labiekārtošanas darbi – uzstādīti atpūtas galdiņi ar soliņiem 2 komplekti, uzstādītas 3 apgaismojuma laternas ar saules baterijām, uzstādīta tualete, izbūvēts stāvlaukums, dīķī ielaista makšķerēšanas laipa uz pontoniem.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus abos objektos veica SIA Building.