Projektu īstenoja: Rugāju vissvētās Jaunavas marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudze

Projektu vadītājs: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas: 4999,61 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 4499,65 EUR, 499,96 EUR līdzfinansēja Rugāju novada dome

Projekta mērķis: Viscount digitālo erģeļu un apskaņošanas iekārtu komplekta iegāde

Projekta ietvaros tika iegādātas Viscount firmas diģitālās ērģeles un apskaņošanas iekārtu komplekts, kurā ietilpst četras skandas, divi mikrafoni, aktīvā akustiskā sistēma, jaudas pastiprinātājs.