Projektu īstenoja: Balvu novada Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība ''SAIME''

Projekta „Tautas tradīciju saglabāšana”, Nr:19-07-AL19-A019.2207-000002 mērķis ir: Iegādāties mūzikas instrumentus – cītaru un mandolīnu, iegādāties 15 tautas tērpus (linu kleitas), 10 galvas autus.

Projekta vadītāja:  Maruta Arule

Projekta tāme: Kopējās izmaksas: 1889.00 EUR,  ELFlA publiskais līdzfinansējums 1700.10 EUR ;  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums 170.01 EUR.

 

 IMG 20200805 191714m    IMG 20200805 191621m

 

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ''SIA BaltHarmonia'', SIA ,,Skastiņas šūšanas darbnīca, MUZIKASVEIKALS.LV

Realizējot projektu  ir sasniegts projekta  mērķis: Iegādāti mūzikas instrumenti – cītara un mandolīna, iegādāti 15 tautas tērpi (linu kleitas), 10 galvas auti, kas vērsts uz nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pilnveidošanu.

Projekta rezultātā notiks dažāda veida aktivitātes, kuras veicinās nemateriālā kultūras mantojuma izpēti : radošās darbnīcas, meistarklases, tikšanās ar tautas muzikantiem, jaunas gadskārtu ieražu un svētku svinēšanas koncertprogrammas.

 Sadarbojoties ar Vectilžas pagasta pārvaldi un Vectilžas sporta un atpūtas centru, Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība ,,SAIME” piedalīsies Vectilžas pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā, svētku tradīciju pasākumu, sportisko aktivitāšu, plenēru, tirdziņu rīkošanā. Vietējie iedzīvotāji ne tikai saliedēsies, izjutīs kopības sajūtu, bet arī paaugstinās savu sabiedrisko, pilsonisko aktivitāti, labāk iepazīs kultūras mantojumu un mācēs svinēt gadskārtu svētkus atbistoši tautas tradīcijām. Ieguvēji būs 300 pagasta iedzīvotāji, novada,Ziemeļlatgales iedzīvotāji.

Šis projekts nepieciešams Balvu novada, Vectilžas pagasta folkloras kopai,,Saime”,saglabājot un popularizējot nemateriālo kultūras mantojumu Vectilžas pagastā.

Paldies par projekta atbalstu!

 IMG 20200805 081027    IMG 20200805 WA0001

 

Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldība

Projekta vadītāja: Olga Siņica

Kopējās projekta izmaksas: EUR 19 886,35, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums EUR 17 897,71

Projekta mērķis: Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošana Lazdulejas, Tilžas un Vīksnas pagastos, uzlabojot brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā, nodrošinot pilnvērtīgu rotaļu laukumu izmantošanu un popularizējot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu ģimenēm ar bērniem.

Balvu novada pašvaldība pabeigusi projekta „Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada VīksoLnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos”, Nr.19-07-AL19-A019.2206-000002 īstenošanu.

Projekta labuma guvēji ir visi Balvu novada iedzīvotāji un novada ciemiņi.

Projekta ietvaros:

 • Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Vīksnas pagastā;
 • Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Lazdulejas pagastā;
 • Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Tilžas pagastā.

Projektā būvdarbus veica SIA MK Dizains.

 

 img 006 f2109

img 005 0449c

img 004 ccd86

img 001 95980

 

 

Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica

 

Balvu novada pašvaldība pabeigusi projekta „Tautu tērpa aksesuāri Balvu novada pašdarbniekiem”, Nr.19-07-AL19-A019.2207-000005 īstenošanu.

Projekts mērķis: Tautas tērpa aksesuāru iegāde, Ziemeļlatgales kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai.

Projekta labuma guvēji ir četri Balvu novada pašdarbības kolektīvi – Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa ‘’Soldanī’’,  Kubulu kultūras nama un Stacijas pamatskolas TDK “Cielaviņa”, Tilžas kultūras nama TDK “Palazdīte”, Tilžas vidusskolas skolēnu koris un šo kolektīvu dalībnieki.

Projekta ietvaros:

 • Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopas ‘’Soldanī’’ dalībnieciem tika izgatavoti apavi.
 • Kubulu kultūras nama un Stacijas pamatskolas TDK “Cielaviņa”:
  • Krekli meitenēm un zēniem;
  • Meiteņu ņieburi-vestes;
  • Zēniem vestes un bikses;
  • Zeķes zēniem un meitenēm;
  • Kurpes 10 pāri un pastalas 40 pāri.
 • Tilžas kultūras nama TDK “Palazdīte”:
  • Meiteņu blūzes un zēnu krekli;
  • Meitenēm ņieburi-vestes un brunči;
  • Zēniem vestes un bikses;
  • Meitenēm – zeķes, zēniem – zeķu valnīši;
  • Saktas;
  • Ziedu vainadziņi;
  • Lakatiņi;
  • Pastalas.
 • Tilžas vidusskolas skolēnu korim:
  • Blūzes,
  • Svārki,
  • Saktas,
  • Tautiskās jostas.

Projektā tērpus un aksesuārus darināja: Zinaīda Kļaviņa, Anita Kairiša, SIA Lutest, SIA ANVI AM, V.Bļinovas IU Māksla, SIA Kristāla Kurpīte.

Projekta kopējās izmaksas EUR 11527,00, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums EUR 9000,00.

Projekta vadītāja Irēna Začeva

Tilzas kulturas nama deju kolektivs 5 m

DSC 0049m

WhatsApp Image 2020 04 03 at 09.59.34

 Folkloras ansamblis2 

Biedrība Žīguru vecmāmiņu klubs "Omītes" ir realizējusi LEADER projektu Nr.19-07-AL19-A019.2207-000001 “Tautas tērpu komplekta papildināšana Žīguru folkloras ansamblim „Mežābele”. Projekta mērķis: Papildināt folkloras kopas “Mežābele” tautas tērpa komplektu ar sieviešu plecu lakatiem un veicināt nemateriālās kultūras vērtību un prasmju nodošanu jaunākajām paaudzēm.

SIA “Ludzas amatnieku centrs” stellēs noauda 15 vilnas sieviešu plecu lakatus. Jaunie plecu lakati ir rūtaini, ar bārkstīm noausti trīs dažādos toņos. Tonis ir pieskaņots esošajiem Žīguru folkloras ansamblim „Mežābele” tautas tērpa brunčiem. Pieci plecu lakati ir gaiši zaļi, pieci tumši zaļie un pieci krāsaini sarkaniem un violetiem toņiem.

Piecpadsmit plecu lakatu kopējā izgatavošanas summa ir 1081.74 EUR, t.sk. publiskais finansējums 877.50 EUR. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome un privātie ziedotāji.

“Tālajā 2013.gadā biedrība realizēja Lauku atbalsta dienesta atbalstīto LEADER projektu „Ziemeļlatgales kultūras tradīciju saglabāšana”, kura rezultātā iegādājās tautas tērpus folkloras kopai „Mežābele”, bet pietrūka līdzekļu iegādāties plecu lakatus, kuri tik ļoti nepieciešami vēsākā laikā. Tā bija viena no pēdējām izsludinātajam projektu konkursa kārtām iepriekšējā plānošanas periodā. Līdz ar to projekta attiecināmo izdevumu summa bija neliela, tāpēc nevarējām uzreiz iesniegt projektu par pilna tautas tērpa komplekta iegādi. Taču sapnis, ka kādreiz Žīguru kultūras nama kolektīviem būs plecu lakati, palika. Esmu ļoti priecīga, ka šis sapnis ir piepildījies dzīvē. Žīguru kultūras nama kolektīvi folkloras kopa “Mežābele”, kapela “Blāzma”, kad nepieciešams arī dāmu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs un amatierteātris ir tiešie projekta ieguvēji un lietos iegādātos plecu lakatus. Tā būs iespējas ar skaistu vizuālo izskatu koncertēt arī vēsā laikā, vēsos vasaras vakaros un regulāri neapkurinātās telpās,” projekta tapšanu un gaitu atklāja projekta vadītāja Valentīna Kaļāne.

Liels paldies SIA “Ludzas amatnieku centrs” par ieguldīto roku darbu skaisto plecu lakatu tapšanā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Folkloras ansamblis 1

Folkloras ansamblis3

Folkloras ansamblis4

 

 

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze ir realizējusi projektu ,,Gaismu, video aparatūras komplekta un telpas aptumšošanas žalūziju iegāde un uzstādīšana” Balvu Sakrālās kultūras centram.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000003 par summu EUR 5001.83 no kuras EUR 4501.64 ir publisks finansējums. Sakrālās kultūras centra lielā zāle ir aprīkota ar projektoru, gaismošanas un telpas aptumšošanas iekārtām, kas dod iespēju arī gaišā diennakts laikā īstenot jebkāda veida un formāta sabiedriskās aktivitātes un kultūras pasākumus, kur kvalitatīvai to īstenošanai ir nepieciešamas projekcijas. Tādējādi tiks veicināta kvalitatīva kultūras pakalpojumu pieejamība laukos. Tiks nodrošināta iekārtu pieejamība jebkurā Sakrālās kultūras centrā organizētajā pasākumā.

IMG 9548

IMG 9538

IMG 9537m20

 

Lapa 1 no 4