Folkloras ansamblis2 

Biedrība Žīguru vecmāmiņu klubs "Omītes" ir realizējusi LEADER projektu Nr.19-07-AL19-A019.2207-000001 “Tautas tērpu komplekta papildināšana Žīguru folkloras ansamblim „Mežābele”. Projekta mērķis: Papildināt folkloras kopas “Mežābele” tautas tērpa komplektu ar sieviešu plecu lakatiem un veicināt nemateriālās kultūras vērtību un prasmju nodošanu jaunākajām paaudzēm.

SIA “Ludzas amatnieku centrs” stellēs noauda 15 vilnas sieviešu plecu lakatus. Jaunie plecu lakati ir rūtaini, ar bārkstīm noausti trīs dažādos toņos. Tonis ir pieskaņots esošajiem Žīguru folkloras ansamblim „Mežābele” tautas tērpa brunčiem. Pieci plecu lakati ir gaiši zaļi, pieci tumši zaļie un pieci krāsaini sarkaniem un violetiem toņiem.

Piecpadsmit plecu lakatu kopējā izgatavošanas summa ir 1081.74 EUR, t.sk. publiskais finansējums 877.50 EUR. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome un privātie ziedotāji.

“Tālajā 2013.gadā biedrība realizēja Lauku atbalsta dienesta atbalstīto LEADER projektu „Ziemeļlatgales kultūras tradīciju saglabāšana”, kura rezultātā iegādājās tautas tērpus folkloras kopai „Mežābele”, bet pietrūka līdzekļu iegādāties plecu lakatus, kuri tik ļoti nepieciešami vēsākā laikā. Tā bija viena no pēdējām izsludinātajam projektu konkursa kārtām iepriekšējā plānošanas periodā. Līdz ar to projekta attiecināmo izdevumu summa bija neliela, tāpēc nevarējām uzreiz iesniegt projektu par pilna tautas tērpa komplekta iegādi. Taču sapnis, ka kādreiz Žīguru kultūras nama kolektīviem būs plecu lakati, palika. Esmu ļoti priecīga, ka šis sapnis ir piepildījies dzīvē. Žīguru kultūras nama kolektīvi folkloras kopa “Mežābele”, kapela “Blāzma”, kad nepieciešams arī dāmu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs un amatierteātris ir tiešie projekta ieguvēji un lietos iegādātos plecu lakatus. Tā būs iespējas ar skaistu vizuālo izskatu koncertēt arī vēsā laikā, vēsos vasaras vakaros un regulāri neapkurinātās telpās,” projekta tapšanu un gaitu atklāja projekta vadītāja Valentīna Kaļāne.

Liels paldies SIA “Ludzas amatnieku centrs” par ieguldīto roku darbu skaisto plecu lakatu tapšanā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Folkloras ansamblis 1

Folkloras ansamblis3

Folkloras ansamblis4