Afisaprojekti-ar-priekszinasanam

 
 
Turpinot projektu "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā", februāra sākumā  03.02.2021. un 05.02.2021. tiek piedāvāts attālinātais seminārs "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē"(dalībniekiem ar priekšzināšanām). 
 
Šī semināra mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus, informāciju un piemērus projektu izstrādē un projektu pieteikumu anketu aizpildīšanā, lai veicinātu uzņēmēju spējas pašiem izstrādāt un aprakstīt savas projektu idejas augstākā kvalitātē (jebkurā uzņēmējdarbības jomā).
Uzņēmēji iegūs dziļāku izpratni un praktiskas prasmes projektu plānošanā un projekta pieteikumu anketu pildīšanā, projekta darbību loģiskā strukturēšanā un aprakstīšanā, reāli pārbaudāmu rezultātu noteikšanā, obligātās “projekta inovācijas/jauninājuma” atrašanā, informāciju par iespējamiem projektu pieteikumu pielikumiem (būvprojekts, tirgus izpēte, cenu aptaujas dokumentācija) un to sagatavošanas gaitu.
Dalībnieki aicināti izvēlēties kādu konkrētu savu biznesa projekta vai vēlamā uzlabojuma ideju, ko semināra ietvaros detalizēti izstrādāt tālāk, daļēji jau aizpildot projekta pieteikuma veidlapu (uz LEADER programmas projektu veidlapas piemēra), jo vismaz 30% no semināra būs praktiskais darbs.
 
Darba kārtību iespējams aplūkot saitē: https://tinyurl.com/yypcfo2l  
Lektore: Marika Rudzīte-Griķe
 
 
Pieteikties uz kādu no semināriem iespējams aizpildot pieteikuma anketu.
 
 Pieteikšanās saite uz 03.02.2021: https://tinyurl.com/yyk4gtux
VAI
  Pieteikšanās saite uz 05.02.2021: https://tinyurl.com/y3pvxp5b
 
UZMANĪBU! Neatlieciet pieteikšanos,jo dalībnieku skaits ir ierobežots!  
 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II"   

Latgales uzņēmējiem tiek organizēts attālinātais seminārs  Zoom platformā par tēmu "Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana" . Zoom seminārs tiek piedāvāts divos datumos 20.01.2021 un 22.01.2021. , no kuriem variet izvēlēties sev piemērotāko!

Uzņēmējiem būs iespēja analizēt,  izvērtēt savu uzņēmumu sociālos medijus un tajos ievietoto informāciju –  cik tā ir aktuāla, vai publicētā informācija ir interesanta sekotājiem un kādu atgriezenisko saiti tā sniedz uzņēmumam?

Semināra laikā ikviens dalībnieks iegūs izpratni,lai definētu sava uzņēmuma galveno problēmu,  popularizējot savu uzņēmumu sociālajos tīklos. Tiks gūtas zināšanas, kā izveidot uzmanību piesaistošus un moderna izskata vēstījumus(postus) un kā iemācīties izmantot savas stiprās puses/talantus auditorijas plašākai piesaistei.

Lektore - multimediju eksperte Ilze Deņisova.

Pieteikšanās saite: 20.01.2021. – https://tinyurl.com/ybefw6ax

vai

Pieteikšanās saite: 22.01.2021. - https://tinyurl.com/y83cgmn4  

 

Pielikumā semināra programma.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Soc-mediju-sakartosana-un-lietosana-2001-un-2201

Jauno 2021.gadu projektā "Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" sākam ar attālinātu semināru uzņēmējiem 07.janvārī  "Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām".
Semināra mērķis: uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties ar publiski pieejamiem digitālo karšu un mobilo aplikāciju resursiem, tos izmantot sava uzņēmuma pakalpojumos.
 
Seminārā būs iespēja apgūt interneta vidē pieejamos karšu rīkus, aplikācijas un saprast to darbības principus un iespējas. Šis seminārs vērtīgs ne tikai tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, bet arī tiem, kas plāno uzsākt darbību tūrisma un atpūtas jomā, kā arī ikvienam uzņēmējam, kas vēlas maksimāli izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai nodrošinātu klientam vienkāršu nokļūšanu pie Jums.
 
Pamēģinot redzēsiet, ka kartes ir unikāls vizualizācijas rīks un darbošanās ar tām ir aizraujošs process, kas noder gan paša izziņai, gan arī interaktīvai mijiedarbībai ar Jūsu potenciālo klientu!
 
Seminārā paredzēta gan teorētiskā daļa, gan dalībnieka praktiska darbošanās.
Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/y7w5tc6t
 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II"
 
07012021Digitls-kartes-uznemumu-vajadzbm
 

Uzņēmēj! Sāc jaunu gadu ar jaunām zināšanām, mērķiem un izaicinājumiem!

Ikviens Latgales uzņēmējs tiek aicināts piedalīties kādā no Zoom attālinātajiem semināriem par tēmu "Projekti digitalizācijas laikmetā - būtība, veidi, iespējas, panākumi”. Seminārs paredzēts dalībniekiem bez priekšzināšanām un tiek piedāvāts divos datumos 2021. gada 8.janvārī un 15.janvārī.

Lai sekmīgi izmantotu pieejamās projektu iespējas, tai skaitā spētu piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu savu biznesa ideju attīstībai un uzņēmumu digitalizācijai, sākotnēji svarīgi izprast projektu būtību, pašu projekta jēdzienu, projektu pazīmes, projekta dzīves ciklu.

Šī semināra mērķis ir sniegt skaidrību par to, kas ir projekts, ar ko projekts atšķiras no programmas, kādi ir projektu veidi, projektu posmi, kāpēc uzņēmēji izstrādā projektus, kā veidot projekta plānu un kā to ieviest, lai maksimāli novērstu riskus un gūtu panākumus jebkurā uzņēmējdarbības jomā.

Dalībnieki aicināti izvēlēties kādu konkrētu savu biznesa projekta vai vēlamā uzlabojuma ideju (jomu, mērķi), ko semināra ietvaros būs iespēja detalizētāk izvērtēt, pētīt un plānot, jo vismaz 30% no semināra sastādīs praktiskais darbs. Ar savām zināšanām dalīsies eksperte Marika Rudzīte –Griķe.

 

Pieteikties uz kādu no semināriem iespējams aizpildot pieteikuma anketu:

08.01.2021. https://tinyurl.com/y7xg27ss

15.01.2021.  https://tinyurl.com/ybrgkyzr

Pielikumā semināra programma.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Projekti-bez-priekzinanm08011501

akron-L-Uzn-1

Latgales uzņēmējiem aicinām paust viedokli un aizpildīt aptaujas anketu par savu uzņēmumu.

Aptaujas saite: https://forms.gle/xWuYsHNF9MiafGgr9  

 
Aptaujas rezultāti tiks iekļauti Latgales tūrisma attīstības stratēģijā turpmākajos gados. Pētījumu projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros veic eksperte Ilze Deņisova.
Lapa 1 no 4