Jauniešu centru izveide un attīstība

Balvu Centrālajā bibliotēkā atklāta brīvā laika pavadīšanas vieta. Novada bērni un jaunieši laipni aicināti nākt skatīties filmas un multfilmas, klausīties mūziku, palasīt grāmatas vai vienkārši atpūsties. Ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības atbalstu noslēdzies LEADER programmas projekts, kā ietvaros iegādāts jauns platekrāna TV, DVD atskaņotājs, mūzikas centrs un sēžammaisi. Labiekārtoto telpu jau ir iemīļojuši bērni, pēc stundām skolās mazie bibliotēkas draugi, iekārtojušies krāsainajos sēžammaisos, draudzīgi skatās multfilmas par grāmatu varoņiem. Caur kvalitatīvu kino un mūziku bērnos un jauniešos tiek radīta interese par mūsu kultūru un vēsturi. Bērni un jaunieši ir mūsu novada nākotne un šis projekts sniedz vērtīgu ieguldījumu viņu personību attīstībā.

Lasīt tālāk ...

Balvu Bērnu un jauniešu centrā vasaras mēnešos aktīvi tika strādāts pie vokālās studijas labiekārtošanas. Ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības atbalstu iegādāts studijas aprīkojums – sintezators, rokas mikrofoni, CD atskaņotājs u.c. Balvu Bērnu un jauniešu centra otrajā stāvā tika krāsotas sienas, līmētas tapetes un veikti daudzi citi remontdarbi un labiekārtošanas darbi. Sākoties jaunajam mācību gadam septembrī, studija ir atvērta un to var izmantot bērnu un jauniešu mūzikas grupas, kā arī individuāli. Studija ir pieejama ikvienam novadā dzīvojošam bērnam un jaunietim. Studiju var izmantot arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un skolu audzēkņi savu pedagogu vadībā. Projekta ietvaros radītās iespējas veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un paaugstina novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti.

Lasīt tālāk ...

Ienākot Balvu pamatskolā, ikviena sejā parādās smaids, izbrīns, jo televizorā (kā saka bērni) redzama visa Balvu pamatskolas dzīve. Par LEADER projekta Nr.14-07-LL04-L413201-000012 „Aprīkojuma iegāde Balvu pamatskolas jauniešu klubam „Erudīts”” gaitu un fantastisko rezultātu visvairāk priecājās arī skolas pašpārvaldes bijušais prezidents Roberts Pavlovskis, kas Latgales TV atzina, ka informācija tiek izmantota gan Erudīta, gan skolas dzīves atainošanā.

Arī vecāki priecājas par aprīkojuma iegādi, jo tagad zina, ko viņu bērni dara ārpus stundu nodarbībās un skolas pasākumos. Arī viesi, kuri ienāk skolā, ir patīkami pārsteigti par šo ideju, īpaši atzinīgi to novērtēja Krievijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Polijas, Bulgārijas, Čehijas, Spānijas sadarbības skolu delegācijas.
Tas notiek, pateicoties Lauku atbalsta dienestam, kas atbalstīja skolu, lai tā varētu iegādāties jaunu fotoaparātu, kā arī televizoru.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Retro moto klubs „Rūsa vējā”” reģistrēta 2012.gadā. Biedrības mērķis ir veicināt retro motociklu saglabāšanu un restaurāciju, popularizēt motosportu un moto tūrismu Ziemeļlatgalē un Latvijā. Biedrības vadītājam Kasparam Romanovam ir izdevies izveidot ap četrdesmit retro motociklu kolekciju. Biedrības biedri ar retro motocikliem piedalās gan publiskos pasākumos, gan privātos, brauc parādēs un vizina braukt gribētājus. Motociklu restaurācijai un remontam, kā arī inventāra glabāšanai bija nepieciešamas telpas, kurās varētu arī pulcēties. Biedrība 2014.gadā īstenoja LEADER projektu un izveidoja retro moto entuziastu pulcēšanās vietu Tilžā. Lai veicinātu un popularizētu biedrības darbību 2015.gadā biedrība īstenoja vēl divus LEADER projektus.

Lasīt tālāk ...

Balvu Bērnu un jauniešu centrā 21. septembrī jauno darba cēlienu uzsāka Topošo līderu dienas. Balvu un Rugāju novada skolu pašpārvalžu aktīvākie skolēni arī šogad sanāks kopā vienu reizi mēnesī. Pirmajā šī mācību gada tikšanās reizē kopā ar jaunajiem aktīvajiem skolu jauniešiem tika atklāta “Topošo līderu skolas” telpa, kura iekārtota LEADER programmas projekta Nr. 14-07-LL04-L413201-000009 „Topošo līderu skola” ietvaros. Projektu 2015.gada vasarā īstenoja jauniešu biedrība „Kalmārs”.

Projektā tika iegādāti jauni galdi, ērti krēsli un projektors, lai varētu aprīkot jauniešu sanāksmju telpu. Jauniešu centra speciālisti kopā ar jauniešiem un citiem brīvprātīgajiem palīgiem aktīvi darbojās pie telpas remontdarbiem. Šajā telpā novada bērniem un jauniešiem ir iespēja ne tikai rīkot sanāksmes un tikšanās, bet arī organizēt galda spēļu turnīrus un uzņemt viesus.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 4