Aktīvo un radošo jauniešu biedrība ,,Spiļka" realizējusi Leader projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000011 ,,Soliņu iegāde- jauniešu sporta vides labiekārtošanai". Projekta kopējā summa ir EUR 1490. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 1341. Projektam līdzfinansējumu ( EUR 149) un PVN izdevumus sedza Balvu novada pašvaldība.

Projekta ietvaros tika pasūtīti un izgatavoti 5 āra soliņi. Soliņi izgatavoti no izturīga, noturīga pret laika apstākļu ietekmi, materiāla (priede), sēdvirsmas un atzveltnes līstes biezums ir 45mm, soliņiem ir cinkotas metāla kājas, tās iecementētas zemē. Soliņu garums 2 m.

Bērzpils pagastā jaunieši brīvā laika pavadīšanai vislabprātāk izvēlas sporta nodarbības. Vasaras mēnešos sportiskās aktivitātes Bērzpils vidusskolas sportlaukumā notiek nepārtraukti, tiek spēlēts: futbols, pludmales volejbols, basketbols, strītbols u.c. Taču sporta pasākumu organizatoriem grūtības sagādāja līdzjutēju un sportistu uzņemšana, jo pie sportlaukuma nebija nodrošinātas sēdvietas.
Realizējot projektu, ir sasniegts tā mērķis - labiekārtota sporta vide - iegādāti soliņi sēdvietu nodrošināšanai sporta pasākumos, kuru skaitu nākotnē varētu papildināt, jo optimālais soliņu skaits pie sportlaukuma būtu vēlams lielāks.

Liels paldies Balvu novada pašvaldībai par līdzfinansējumu un atbalstu projekta realizēšanā.

Informāciju sagatavoja Ilga Lazdiņa

IMG1603
IMG1613