Balvu Bērnu un jauniešu centrā 21. septembrī jauno darba cēlienu uzsāka Topošo līderu dienas. Balvu un Rugāju novada skolu pašpārvalžu aktīvākie skolēni arī šogad sanāks kopā vienu reizi mēnesī. Pirmajā šī mācību gada tikšanās reizē kopā ar jaunajiem aktīvajiem skolu jauniešiem tika atklāta “Topošo līderu skolas” telpa, kura iekārtota LEADER programmas projekta Nr. 14-07-LL04-L413201-000009 „Topošo līderu skola” ietvaros. Projektu 2015.gada vasarā īstenoja jauniešu biedrība „Kalmārs”.

Projektā tika iegādāti jauni galdi, ērti krēsli un projektors, lai varētu aprīkot jauniešu sanāksmju telpu. Jauniešu centra speciālisti kopā ar jauniešiem un citiem brīvprātīgajiem palīgiem aktīvi darbojās pie telpas remontdarbiem. Šajā telpā novada bērniem un jauniešiem ir iespēja ne tikai rīkot sanāksmes un tikšanās, bet arī organizēt galda spēļu turnīrus un uzņemt viesus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1600,00 EUR, no kurām 90% (1440,00 EUR) tika segti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), bet līdzfinansējumu 10% (160 EUR) apmērā nodrošināja Balvu novada pašvaldība.

Foto: Agnese Puļča

10
img8095