Ienākot Balvu pamatskolā, ikviena sejā parādās smaids, izbrīns, jo televizorā (kā saka bērni) redzama visa Balvu pamatskolas dzīve. Par LEADER projekta Nr.14-07-LL04-L413201-000012 „Aprīkojuma iegāde Balvu pamatskolas jauniešu klubam „Erudīts”” gaitu un fantastisko rezultātu visvairāk priecājās arī skolas pašpārvaldes bijušais prezidents Roberts Pavlovskis, kas Latgales TV atzina, ka informācija tiek izmantota gan Erudīta, gan skolas dzīves atainošanā.

Arī vecāki priecājas par aprīkojuma iegādi, jo tagad zina, ko viņu bērni dara ārpus stundu nodarbībās un skolas pasākumos. Arī viesi, kuri ienāk skolā, ir patīkami pārsteigti par šo ideju, īpaši atzinīgi to novērtēja Krievijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Polijas, Bulgārijas, Čehijas, Spānijas sadarbības skolu delegācijas.
Tas notiek, pateicoties Lauku atbalsta dienestam, kas atbalstīja skolu, lai tā varētu iegādāties jaunu fotoaparātu, kā arī televizoru.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 652,46 EUR + PVN. 90% no kopējām izmaksām sedza Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), atlikušos 10% līdzfinansēja Balvu novada pašvaldība.

Balvu pamatskolas saime - skolēni, skolotāji, vecāki un vecvecāki - saka MĪĻU PALDIES Lauku atbalsta dienestam par aprīkojuma iegādi Balvu pamatskolai.

IMG0532
5