Realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000006

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427

Projekta mērķi:

1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus.

2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti 350 jauni apmeklētāju krēsli un 16 apģērbu statīvi, kas būs ērtāki un drošāki visiem apmeklētājiem un pasākumu organizētājiem.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” kopējās izmaksas ir 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33 EUR ar PVN). Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" finansējums 9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Projekta realizācija veikta no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada martam.

BCA8709D 0A96 44B1 A720 B3E628DA85ADm

IMG 7920m

IMG 7916m