LOGO

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427 

Projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķi: 

1.Veicināt Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma laikmetīgu iekļaušanos sabiedrības vispusīgas attīstības, mūžizglītības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā;

2.Radīt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, piesaistot jaunas mērķauditorijas un palielinot apmeklētāju skaitu;

3.Veicināt energoresursu ietaupījumu muzeja telpās.

Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” kopējās izmaksas ir 14541.70EUR bez PVN. Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.

Projekta realizācija veikta no 2019.gada 2.oktobra līdz 2020.gada 14.februārim.

 baltinava muzejs 2

baltinava muzejs 1