Projektu īstenoja: Viļakas novada pašvaldība

Projektu vadītāja: Santa Šmite

Kopējās projekta izmaksas:  Projekta īstenošanai, tika noslēgts līgums ar SIA "Pontoni.lv" 71 297,21  EUR apmērā (t.sk. darbu izmaksas 58 923,31 EUR un PVN samaksa 12 373,90 EUR).

No šīm izmaksām uz projektu attiecināmā summa ir 30 000 EUR, t.sk. 27 000 EUR no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku  attīstībai publiskā finansējuma .

Neattiecināmās izmaksas un līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome.

 

Noslēgusies Viļakas novada pašvaldības projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000005 "Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu" īstenošana.

Projekta mērķis: izveidot grants taku 300 m garumā, ņemot vērā ezera krastmalas pārpurvojušos daļu, 60 m koka laipu uz pontoniem ūdens zonā un 144 m garu pontonu laipu, kas savieno krastmalu ar Viļakas ezera salu un pirmo reizi 300 gados.

Šobrīd interesentiem ir iespēja nevis aizpeldēt uz salu, bet gan doties pastaigā, pāri jaunajam tiltiņam. Kopumā divu projektu ietvaros, Ziemeļlatgales iedzīvotāji var izbaudīt jaunu taku nepilna kilometra garumā, jo pontona tilts savieno ezera krastmalas un salas takas.