Projektu īstenoja: Balvu novada Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība ''SAIME''

Projekta „Tautas tradīciju saglabāšana”, Nr:19-07-AL19-A019.2207-000002 mērķis ir: Iegādāties mūzikas instrumentus – cītaru un mandolīnu, iegādāties 15 tautas tērpus (linu kleitas), 10 galvas autus.

Projekta vadītāja:  Maruta Arule

Projekta tāme: Kopējās izmaksas: 1889.00 EUR,  ELFlA publiskais līdzfinansējums 1700.10 EUR ;  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums 170.01 EUR.

 

 IMG 20200805 191714m    IMG 20200805 191621m

 

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ''SIA BaltHarmonia'', SIA ,,Skastiņas šūšanas darbnīca, MUZIKASVEIKALS.LV

Realizējot projektu  ir sasniegts projekta  mērķis: Iegādāti mūzikas instrumenti – cītara un mandolīna, iegādāti 15 tautas tērpi (linu kleitas), 10 galvas auti, kas vērsts uz nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pilnveidošanu.

Projekta rezultātā notiks dažāda veida aktivitātes, kuras veicinās nemateriālā kultūras mantojuma izpēti : radošās darbnīcas, meistarklases, tikšanās ar tautas muzikantiem, jaunas gadskārtu ieražu un svētku svinēšanas koncertprogrammas.

 Sadarbojoties ar Vectilžas pagasta pārvaldi un Vectilžas sporta un atpūtas centru, Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība ,,SAIME” piedalīsies Vectilžas pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā, svētku tradīciju pasākumu, sportisko aktivitāšu, plenēru, tirdziņu rīkošanā. Vietējie iedzīvotāji ne tikai saliedēsies, izjutīs kopības sajūtu, bet arī paaugstinās savu sabiedrisko, pilsonisko aktivitāti, labāk iepazīs kultūras mantojumu un mācēs svinēt gadskārtu svētkus atbistoši tautas tradīcijām. Ieguvēji būs 300 pagasta iedzīvotāji, novada,Ziemeļlatgales iedzīvotāji.

Šis projekts nepieciešams Balvu novada, Vectilžas pagasta folkloras kopai,,Saime”,saglabājot un popularizējot nemateriālo kultūras mantojumu Vectilžas pagastā.

Paldies par projekta atbalstu!

 IMG 20200805 081027    IMG 20200805 WA0001