Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldības

Projektu vadītāja: Irēna Začeva

Kopējās projekta izmaksas: 10392,82 EUR , no tām 9000,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais finansējums.

Noslēgusies Balvu novada pašvaldības projekta Nr.20-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūras un dabas objektu sakārtošana Balvu novadā”  īstenošana.

Projekta mērķis: Projekta mērķis - labiekārtot kultūras un dabas objektus Balvu novada Kubulu un Balvu pagastos, padarot tos pievilcīgākus apmeklēšanai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Projekta ietvaros tika veikta Krucifiksa namiņa atjaunošana Kubulos un Naudaskalna dīķa krasta labiekārtošana. Krucifiksa namiņam Kubulos tika veikta apšuvuma dēļu un jumta seguma nomaiņa, bruģa ieklāšana.

Pie Naudaskalna dīķa tika veikti sekojoši labiekārtošanas darbi – uzstādīti atpūtas galdiņi ar soliņiem 2 komplekti, uzstādītas 3 apgaismojuma laternas ar saules baterijām, uzstādīta tualete, izbūvēts stāvlaukums, dīķī ielaista makšķerēšanas laipa uz pontoniem.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus abos objektos veica SIA Building.