Projektu īstenoja: Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe"

Projektu vadītājs: Larisa Berne, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis: 26459100

Kopējās projekta izmaksas: EUR 2131.71, publiskais/ELFLA 918.53 EUR, 213.17 EUR līdzfinansēja Balvu novada pašvaldība

Projekta mērķis: nodrošināt pieejamu vietu, kur brīvajā laikā nākt kopā radošām un darboties gribošām lauku sievietēm, izmantot iespēju atklāt sevī jaunus talantus, apgūt jaunas prasmes, iemaņas , paplašināt, padziļināt zināšanas, būt kopā, smelties enerģiju un dot to citiem, dalīties pieredzē.