Uzņēmīgā Šķilbēnu pagasta Upītes ciema iedzīvotāja Inese Matisāne nolēma piedalīties biedrības „Balvu rajona partnerība" izsludinātajā projektu konkursā mājražotājiem. 2014.gada pavasarī saņēma no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) atbalsta vēstuli projekta Nr. 14-07-LL04-L41100-000001 „Iekārtu iegāde žāvējumu produkcijas dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai ražošanai mājas apstākļos" realizēšanai.

 

Projekta vērtēšanas laikā Inesei Matisānei bija jāsniedz papildus informācija LAD, kā arī tika noraidītas 2 iekārtu iegāde, kas bija domāts pārdošanas kvalitātes uzlabošanai. „Ir daudz jālasa un jāizprot, ko atbalsta konkrētā rīcība un aktivitāte. Mūsu projekta galvenais mērķis bija iegādāties iekārtas, lai uzsāktu gaļas vītinājumu ražošanu un paaugstinātu esošās produkcijas daudzveidību, apjomu un kvalitāti. Līdz ar to LAD atbalstīja iekārtu iegādi, kas uzlaboja ražošanas procesu", par projekta gaitu stāsta mājražotāja Inese Matisāne.

Kopējās projekta izmaksas ir Eur 4516,33; attiecināmās izmaksas (bez PVN likmes) – Eur 3732,50, no šīs summas 50 % atbalstu sniedza Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai (ELFLA), bet 50 % līdzfinansējumu un PVN likme nodrošināja aizņēmums no privātpersonām.

Projektā iegādājās šādas iekārtas: gaļas mašīnu, ledusskapi, tērauda žāvētavu, vakuuma iepakotāju un gaļas šķēlētāju. „Ikvienas iekārtas iegādes nepieciešamība tika izsvērta projekta izstrādes gaitā. Izvēlējos iegādāties iekārtas, kas ražošanas procesam uzlabo kvalitāti, dod iespēju saražot vairāk un ātrāk. Kā arī ir iespējams radīt jaunus produktus. Uz zaļajiem tirdziņiem Ziemassvētku laikā tirgojām produkciju, kuras sagatavošanā izmantojām jaunās iekārtas. Šobrīd arī eksperimentējam jaunu produktu izstrādē, piemēram, gaļas čipsi, vītināta gaļa. Ir iespējams sagriezt gaļu šķēlēs un ievākot vakuuma iepakojumā. Pie jaunas produkcijas pircēji ir jāpieradina. Laukos vairāk izvēlas tradicionālo produkciju, lielākās pilsētās pircējiem vairāk interesē jauni produkti", stāsta I.Matisāne.

Ineses un Sanda Matisānu sagatavoto produkciju regulāri var iegādāties zaļajos tirdziņos Balvos, Viļakā, Rēzeknē, Gulbenē un Alūksnē. Inese Matisāne atklāja savu pieredzi mājražošanā: „Vienmēr būs diskutējams jautājums: vai vieglāk ir strādāt algotu darbu kādā darba vietā, kur cilvēkam ir noteiktas darba stundas un noteiktu atalgojumu saņem katru mēnesi. Vai tomēr darīt to, kas patīk pašai, neskaitot darba stundas, nespējot plānot ieņēmumus. Uz svētkiem cilvēki pērk vairāk gaļas produkciju, pēc svētkiem mazāk. Ja mērķis ir skaidrs, ja patīk, tas, ko dara, tad ir iespējams nodrošināt atbilstību Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, atrast savus pircējus, saražot savu produkciju. Tādejādi no darba ņēmēja kļūstot par darba devēju. Nākotnē turpināsim piedalīties zaļajos tirdziņos, mēģināsim apmeklēt arī tradicionālo tirgu." Mājražošanā ir iesaistījies arī Ineses vīrs Sandis Matisāns. Inese atbild par produkcijas sagatavošanu, pieteikšanos tirdziņiem, Sandis par produkcijas žāvēšanu, vītināšanu un kūpināšanu. Abi divi piedalās zaļajos tirdziņos, jo bieži vien vienā sestdienā zaļie tirdziņi notiek vienlaicīgi dažādās vietās.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un personīgais arhīvs

DSC0032
DSC0029
DSC0034
DSC0037
DSC0039
DSCF2177
9