SIA „ASB Mežsaimnieks" 2013.gadā iesniedza savu projekta iesniegumu biedrības „Balvu rajona partnerība" izsludinātajā projektu konkursā mājražotājiem un lauku saimniecībām, kas guva pozitīvu vērtējumu partnerībā un tālāk tika apstiprināts arī Lauku atbalsta dienestā. 2014.gada nogalē projekts Nr. 14-07-LL04-L41100-000005 „Aveņu stādu un aprīkojuma iegāde aveņu stādījumu paplašināšanai un apsaimniekošanai" tika veiksmīgi realizēts.

Lai gan uzņēmuma pamatdarbība ir mežsaimniecisko pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām, uzņēmuma papildus nozare ir lauksaimniecība, konkrēti, aveņu audzēšana. Avenājiem paredzētā zeme tiek iznomāta lauku īpašumā Kubulu pagastā. Uzsākot aveņu audzēšanu 2013.gada pavasarī, tika nosprausti mērķi tuvāko gadu laikā paplašināt esošos aveņu stādījumus, iekopt aveņu stādījumu pastāvīgu atjaunināšanu un realizēt svaigas avenes Balvu un tuvākajos novados. SIA „ASB Mežsaimnieks" valdes priekšsēdētājs Artis Supe atzīst, ka projekts sniedza iespēju ātrāk un izdevīgāk sasniegt savus iecerētos mērķus.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6089,00, attiecināmās izmaksas ir EUR 5032,22 (bez PVN likmes), no kurām 40% - EUR 2012,88 sedza Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Projektā tika iegādāti 360 rudens un 1440 vasaras aveņu stādi, avenāju balstu sistēma un apdobju frēze.

„Zeme stādiem jau bija sagatavota iepriekš, līdz ar to atlikta iegādāties stādus un tos iestādīt. Bija nepieciešama arī avenāju balstu sistēma, lai avenāji nelūztu un neizliektos, savukārt, zemes irdināšanai ap aveņu stādiem, kā arī, lai kavētu nezāļu augšanu un avenāji labāk uzņemtu minerālvielas no augsnes, tika iegādāta augļu dārzu apdobju frēze" stāsta Artis Supe.

Līdz šim uzņēmums nebija iesaistījies līdzīgos projektos. Iegūtā pieredze īstenojot projektu bija samērā pozitīva: gūta pieredze projekta sagatavošanā un realizācijā, kā arī jūtams finansiāls atbalsts aveņu dārza paplašināšanai un stādījumu kopšanai.

Informāciju sagatavoja stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone

14-K2-4214-T1-apdobju-frzes-nai
14-K2-4214-T1-apdobju-frze
14-K2-4214-T2-balstu-sistma1
14-K2-4214-T2-balstu-sistma
14-K2-4214-T2-balstu-sistma2
14-K2-4214-T2-balstu-sistma3
14-K2-4954--aveu-stdi1
14-K2-4954--aveu-stdi2
14-K2-4954--aveu-stdi3
IMG20140920173253