Z/S “Dzirnas” 2014.gadā īstenojusi LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL31-L41100-000007 „Medus kāru atvākošanas vannas un medus trauka ar kāstuvi iegāde”. Projekta mērķis bija uzlabot biškopja darbu un iegūt augstākas kvalitātes medu. Projekta ietvaros tika iegādāta medus kāru atvākošanas vanna un medus trauks ar kāstuvi.

Projekta izmaksas bija nelielas. Projekta attiecināmos izmaksu summa ir 487,90 EUR, no kuras 40% (184,78 EUR) finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Zemnieku saimniecība ’’Dzirnas’’ ir izveidota 2011.gadā. Sākumā pamatdarbības veids bija mežizstrāde, bet no 2013. gada zemnieku saimniecība nodarbojas ar biškopības produkcijas ražošanu. Uz doto brīdi tiek apsaimniekotas 100 bišu saimes. Z/S ’’Dzirnas’’ ir viens īpašnieks, kurš arī nodrošina saimnieciskās darbības realizāciju. Projekts īstenots Balvu novada Kubulu pagastā.

20160224165944
20160224170015
20160224170140
20160224170304