Projekts Nr. 14-07-LL04-L41100-000003 ,,Saimnieciskās darbības dažādošana paplašinot siltumnīcu saimniecību' realizēts Balvu pilsētā, Sporta ielā 32. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā' konkursam. Projekta kopējās izmaksas ir 13980,84 EUR (ar PVN), ELFLA atbalsts - 5777.00 EUR.

Projekta rezultātā iegādāts granulu apkures katls un ierīkota apkure esošajā siltumnīcā, kas ļaus veidot vasaras puķu, dekoratīvo stādu audzēšanai nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinās kvalitatīvu un tirgū konkurētspējīgu produktu ražošanu vietējam tirgum.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Aigars Mednis

Foto: Aigars Mednis

DSC0283
DSCF1585
DSCF1586
DSCF1587
DSCF1591