Īstenots projekts Nr. 12-07-LL04-L41100-000007 „Biškopības modernizēšana Konstantina Timofejeva lauku saimniecībā”, projekta mērķis bija iegādāties jaunu biškopības inventāru medus ražošanai un pirmapstrādei, uzlabojot dzīves kvalitāti laukos, ekonomiskos rādītājus un saglabājot bioloģiski tīru vidi lauku un Balvu novada partnerības teritorijā.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, biedrības „Balvu novada partnerība” 7. rīcībā – Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.

 

Projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts un tā ietvaros tika iegādāts atvākojamais galds (100+45+45cm), trauks medus fasēšanai (30kg), un elektriskā medus sviede(WA). Projekta attiecināmās izmaksas bija 586,45 LVL, kur publiskais finansējums no ELFLA fonda sastādīja 322,55 LVL.

Atvakojamaisgalds-Small
Elektriskamedussviede-Small
Trauksmedusfasesanai-Small

Projekta īstenotājs - Konstantins Timofejevs