Īstenots projekts Nr.12-07-LL04-L41100-00004 „SIA „Gravin” saimnieciskās darbības dažādošana ierīkojot ābeļdārzu”. Projekta mērķis - dažādot SIA "Gravin" saimniecisko darbību ierīkojot ābeļdārzu 0,5 ha platībā. Iegādāties nepieciešamo dārza kopšanas tehniku, izbūvēt žogu un koku balstu sistēmu. Nodrošināt iedzīvotājus ar iespēju iegādāties veselīgus, vietējos ābolus. Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 3684,43 LVL, kur publiskais finansējums no ELFLA fonda bija 2026,44 LVL.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, Biedrības "Balvu rajona partnerība" 7. rīcībā – Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.

Projekta īstenošanas gaitā tika iegādāti ābeļu stādi un jauni pamatlīdzekļi ābeļdārza uzturēšanai – zāles pļāvējs un izsmidzinātājs - , kā arī tika iegādāti būvmateriāli žoga un balstu sistēmas izbūvei. Tāpat projekta realizētājs Sandis Odumiņš atzīst, ka īstenojot projektu ir ieguvis jaunas zināšanas un pieredzi, kas arī ir svarīgi turpmākajai saimniecības attīstībai.

Projekta īstenotājs Sandis Odumiņš ir jaunais lauksaimnieks, kurš īstenojis jau trīs ELFLA projektus, līdz ar to viņa sagatavotais projekta iesniegums projektu konkursā mājražotājiem bija sagatavots kvalitatīvi un īstenots ar lielu degsmi. Projekta īstenotājs Sandis Odumiņš bija gatavs dalīties savā pieredzēs un zināšanās par projektu rakstīšanas un īstenošanas ceļu, piedaloties Biedrības „Balvu rajona partnerība” rīkotajā informatīvajā seminārā par projektu konkursu mājražotājiem. Sandis Odumiņš iesaka potenciālajiem projektu rakstītājiem skaidri definēt savas idejas un mērķus, kā arī izmantot visus pieejamos resursus, lai varētu sagatavot pēc iespējas labākus projektu pieteikumus un veiksmīgāk tos realizētu.

DSC05078-Small
DSC05079-Small
DSC05094-Small
Informāciju sagatavoja – Svetlana Tomsone sadarbībā ar Sandi Odumiņu