Īstenots projekts Nr.12-07-LL04-L41100-000005 „Mājražošanas uzsākšana realizējot pašaudzētus, augļus un ogas sukādēs un sīrupā”, projekta mērķis bija ierīkot ilggadīgos augļu un ogulāju stādījumus, iegādāties augļu/ogu žāvētavu, kā arī ierīkot ražošanas telpu, lai ražotu veselīgus, funkcionālus un bioloģiski aktīvus produktus - sukādes un sīrupu.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, Biedrības "Balvu rajona partnerība" 7. rīcībā – Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.

Sukādes ir 100% dabīgs un ar vitamīniem bagāts produkts, kas ir veselīgs saldumu aizvietotājs. Sukādes ir produkts ar augstu pievienoto vērtību! Tās var gatavot no dažādiem produktiem – ogām, augļiem un dārzeņiem, kas pateicoties unikālai apstrādes tehnoloģijai, saglabā tajās dabas spēku un bioloģiski aktīvās vielas. Kā blakusprodukts sukāžu ražošanā ir sīrups, kas pēc savām īpašībām, nav mazāk vērtīgs produkts.

Projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts un tā ietvaros tika iegādāti ilggadīgie augļu un ogulāju stādījumi, augļu/ogu žāvētava, kā arī ierīkota ražošanas telpa, lai ražotu veselīgus un bioloģiski aktīvus produktus - sukādes un sīrupu. Projekta attiecināmās izmaksas bija 7058,31 LVL, kur publiskais finansējums no ELFLA fonda sastādīja 60% no attiecināmajām izmaksām 4234,99 LVL apmērā.

Projekta īstenotājas Ilzes Liepiņas padomi projektu iesniedzējiem: „Pirms projekta pieteikuma, iesaku rūpīgi izvērtēt, vai gribēšana atbilst arī varēšanai, jo ir daudz dažādu nosacījumu, kuri ir jāizvērtē laikus. Ja nosacījumi un iespējas atbilst, tad nevajadzētu dokumentu sagatavošanu atlikt uz pēdējo brīdi, jo neizbēgami rodas dažādi šķēršļi un kavēšanās. Manā gadījumā projekta īstenošanai bija nepieciešamas daudzas cenu aptaujas, kas bija ļoti laikietilpīgi”.

Picture-088-Small

 

 

Augļu/ogu žāvētava

 

Picture-101-Small

 

Renovētā ražošanas telpa

 

 

Picture-115-Small

 

Ilggadīgie augļu un ogulāju stādījumi

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Svetlana Tomsone sadarbībā ar projekta realizētāju Ilzi Liepiņu