Rugāju novada Lazdukalna pagastā Z/S „Kļavas” realizēts projekts Nr.13-07-LL04-L41100-000002, projekta nosaukums „Mājas apstākļos saražotās biškopības produkcijas pirmapstrādes modernizācija Z/S „Kļavas””. Projekta sākotnējais mērķis - investīciju ieguldīšana biškopības nozarē, kas veicinās Z/S "Kļavas" saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju - ticis pilnībā sasniegts.

 

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, biedrības „Balvu rajona partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam 7. rīcībā „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana”.
Projekta kopējās izmaksas ir 2633,38 EUR, kur ELFLA piešķirtais publiskais finansējums sastādīja 45% no kopējās attiecināmo izmaksu summas – 1185,02 EUR un zemnieku saimniecības „Kļavas” līdzfinansējums bija 1448,36 EUR.
Projekta ietvaros tika iegādāti 15 Latvijas stāvstropi ar aprīkojumu, 10 iekaramās barotavas, spietu kaste, divas atdaleņu kastes ar rāmīšiem. Kā arī biškopības inventāra komplekts: vaska kausētava ar gāzes degli, vaska krūze, medus atvākošanas vanna, atvākošanas dakša, atvākošanas nazis, atvākošanas rullis, kalts, medus kāstuve, nerūsējoša tērauda dūmeklis un biškopja specapģērbs. Viss iepriekšminētais aprīkojums un inventārs tika iegādāts, lai nodrošinātu saimniecības pilnvērtīgu darbu biškopības produktu pirmapstrādē. Kā atzīsts saimnieks, tad jau šovasar viņš izjūt projekta sniegto ieguldījumu ikdienas darbā ar bitēm. 

692-Small
696-Small
Informāciju sagatavoja Jānis Lesnieks