Uzņēmēj! Sāc jaunu gadu ar jaunām zināšanām, mērķiem un izaicinājumiem!

Ikviens Latgales uzņēmējs tiek aicināts piedalīties kādā no Zoom attālinātajiem semināriem par tēmu "Projekti digitalizācijas laikmetā - būtība, veidi, iespējas, panākumi”. Seminārs paredzēts dalībniekiem bez priekšzināšanām un tiek piedāvāts divos datumos 2021. gada 8.janvārī un 15.janvārī.

Lai sekmīgi izmantotu pieejamās projektu iespējas, tai skaitā spētu piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu savu biznesa ideju attīstībai un uzņēmumu digitalizācijai, sākotnēji svarīgi izprast projektu būtību, pašu projekta jēdzienu, projektu pazīmes, projekta dzīves ciklu.

Šī semināra mērķis ir sniegt skaidrību par to, kas ir projekts, ar ko projekts atšķiras no programmas, kādi ir projektu veidi, projektu posmi, kāpēc uzņēmēji izstrādā projektus, kā veidot projekta plānu un kā to ieviest, lai maksimāli novērstu riskus un gūtu panākumus jebkurā uzņēmējdarbības jomā.

Dalībnieki aicināti izvēlēties kādu konkrētu savu biznesa projekta vai vēlamā uzlabojuma ideju (jomu, mērķi), ko semināra ietvaros būs iespēja detalizētāk izvērtēt, pētīt un plānot, jo vismaz 30% no semināra sastādīs praktiskais darbs. Ar savām zināšanām dalīsies eksperte Marika Rudzīte –Griķe.

 

Pieteikties uz kādu no semināriem iespējams aizpildot pieteikuma anketu:

08.01.2021. https://tinyurl.com/y7xg27ss

15.01.2021.  https://tinyurl.com/ybrgkyzr

Pielikumā semināra programma.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Projekti-bez-priekzinanm08011501

Jauno 2021.gadu projektā "Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" sākam ar attālinātu semināru uzņēmējiem 07.janvārī  "Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām".
Semināra mērķis: uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties ar publiski pieejamiem digitālo karšu un mobilo aplikāciju resursiem, tos izmantot sava uzņēmuma pakalpojumos.
 
Seminārā būs iespēja apgūt interneta vidē pieejamos karšu rīkus, aplikācijas un saprast to darbības principus un iespējas. Šis seminārs vērtīgs ne tikai tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, bet arī tiem, kas plāno uzsākt darbību tūrisma un atpūtas jomā, kā arī ikvienam uzņēmējam, kas vēlas maksimāli izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai nodrošinātu klientam vienkāršu nokļūšanu pie Jums.
 
Pamēģinot redzēsiet, ka kartes ir unikāls vizualizācijas rīks un darbošanās ar tām ir aizraujošs process, kas noder gan paša izziņai, gan arī interaktīvai mijiedarbībai ar Jūsu potenciālo klientu!
 
Seminārā paredzēta gan teorētiskā daļa, gan dalībnieka praktiska darbošanās.
Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/y7w5tc6t
 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II"
 
07012021Digitls-kartes-uznemumu-vajadzbm
 

akron-L-Uzn-1

 

 

 

Šī gada novembrī un decembrī  sadarbības projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros norisinājās 5 semināri tiešsaistē par dažādām, uzņēmējiem aktuālām tēmām.

Seminārs „Reklāmas video veidošana” ir plaši pieprasīta semināra tēma, kas ir saistoša mūsdienīgam uzņēmējam, kurš vēlas sevi reklamēt virtuālā vidē. Šī iemesla dēļ seminārs par Reklāmas video veidošanu tika nodrošināts divos datumos 20.11.2020. un 27.11.2020. Uzņēmēji varēja apzināties video montāžas aplikāciju daudzveidību un izmēģināt radošu darbošanos katrs ar savu sagatavoto video materiālu. Dalībnieki atzinīgi novērtēja ekspertes Ilzes Deņisovas sniegto informāciju , guva zināšanas un iedvesmu radīt savus video materiālus, publicēšanai sociālajos tīklos, lai reklamētu savas preces un pakalpojumus. Šajos semināros zināšanas guva 39 uzņēmēji.

 Kā likt finansēm strādāt savā labā? Šis jautājums nomoka teju ikvienu. Atbildes un šo un citiem ar finansēm un investīcijām saistītiem jautājumiem varēja gūt seminārā, kas notika Zoom tiešsaistē 25.11. “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”.  Semināra laikā 9 uzņēmēji tika iepazīstināti arī ar esošo situāciju tūrisma jomā un informēti par iespējām pilnveidoties un paplašināt darbības jomas šajā nozarē.  Semināra praktiskajā daļā lektore Sarmīte Rozentāle apmācīja, kā plānot naudas plūsmu, kādi aspekti jāņem vērā aprēķinot produkta un pakalpojuma pašizmaksu. Noderīgas zināšanas tika gūtas, mēģinot praktiski pielietot šīs prasmes, veidojot jaunu tūrisma pakalpojumu, aprēķināt tā izmaksas un investīciju atdevi tuvākajos gados. Uzņēmēji augstu novērtēja iespēju praktiski izmēģināt teorētiskās zināšanas.

Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma biznesā  30.11. tika aicināti uz semināru "Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki". 7 semināra dalībnieki tika apmācīti  praktiski darboties ar dažādiem tiešsaistes karšu apstrādes rīkiem, ar kuru palīdzību iespējams izveidot un plānot pārgājienu maršrutus, ceļojumu maršrutus un velo braucienus. Tūrisma uzņēmēji apguva prasmes, kā izveidot kvalitatīvu, pārskatāmu karti, ko ievietot savās mājaslapās un savienot maršrutu dažādās programmās.Ieguvēji no šī ir ne tikai paši uzņēmēji, bet arī klienti, kuriem tiks nodrošināta vienkāršāka un saprotamāka piekļuve tūrisma mītnēm.  

Plašu atsaucību uzņēmēju vidū guva seminārs 03.12. „Pārdošana tiešsaistes platformās”, kurā piedalījās 37 uzņēmēji. Semināra laikā ar savu reālo pieredzi dalījās Etsy.com,  Airbnb.com un Booking.com  patformu eksperti, kas ikdienā arī darbojas un izmanto šīs platformas kā sava biznesa sastāvdaļu. Kā izveidot Etsy veikalu un veiksmīgi tirgot preces Etsy.com platformā atklāja veikala Happymentjewelry īpašniece un Etsy Latvija komandas vadītāja Rasa Spulle.  Elīna Sokolova – Luca jau vairākus gadus izmanto Airbnb platformu sev piederošā īpašuma izīrēšanai, kā arī atklāja, kā aizsākt šāda veida biznesu. E.Sokolova –Luca dalījas ar pieredzi kā reaģēt uz negatīvām atsauksmēm tiešsaistes platformās un ko uzlabot savā darbībā, lai pakalpojums kļūtu arvien pievilcīgāks un ērtāks klientam. Eksperte aizskāra arī tēmu par grāmatvedības jautājumiem, lai tirgošana tiešsaistes platformā atbilstu Latvijas normatīvajiem aktiem un grāmatvedības prasībām.

Pullman Riga Old Town ”, “Ibis Riga Centre Hotel” un “Mercure Riga Centre” ģenerāldirektors Valdis Vanadziņš sniedza praktiskus padomus Booking.com portāla lietošanai un profila izveidošanai. Viņš mudināja ikvienu nekavēties un  izmantot tiešsaistes platformu priekšrocības sava uzņēmuma pakalpojuma pārdošanai. Viņš vērsa uzmanību uz kvalitatīvu, realitātei atbilstošu bilžu izvietošanas nozīmību Booking.com portālā, jo klienti naktsmītnes bieži vien izvēlas tieši vadoties no emocijām, ko rada šīs fotogrāfijas. 

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja ikvienu pieredzes stāstu, jo tajos tika apskatītas reālas situācijas, problēmas un piemēri ar ko saskaras uzņēmēji, kas izmanto tiešsaistes platformas sava pakalpojuma un preču pārdošanai.

Kā tehniskais atbalsts novembra un decembra semināros  tika piesaistīti divi moderatori Marika Rudzīte-Griķe (semināriem 20.11., 30.11., 03.12) un Sandra Igaune(semināriem 25.11. un 27.11.), kas nodrošināja semināru norisi, dalībnieku informēšanu un informācijas apkopošanu.

Semināri ar uzņēmējiem aktuālām tēmām turpināsies jau 2021.gada janvārī. Sekojiet projekta turpmākajām aktivitātēm!  

Projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 tiek īstenots  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.“ Aktivitāte "Semināru cikls II" 

 

S.Igaune

Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

Starpvalstu un starpteritoriālajos jautājumos

akron-L-Uzn-1

Latgales uzņēmējiem aicinām paust viedokli un aizpildīt aptaujas anketu par savu uzņēmumu.

Aptaujas saite: https://forms.gle/xWuYsHNF9MiafGgr9  

 
Aptaujas rezultāti tiks iekļauti Latgales tūrisma attīstības stratēģijā turpmākajos gados. Pētījumu projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros veic eksperte Ilze Deņisova.

Projekts "Latgales uzņēmējs" piedāvā  praktiskas zināšanas un ieteikumus darbam tiešsaistes platformās seminārā "Pārdošana tiešsaistes platformās" 3.decembrī  Zoom tiešsastē
Pieteikšanās saite  https://tinyurl.com/yygwxmsl

Pardosana-tiessaistes-platformasafisasamazinats

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II"

Lapa 3 no 5