Uzņēmēj! Sāc jaunu gadu ar jaunām zināšanām, mērķiem un izaicinājumiem!

Ikviens Latgales uzņēmējs tiek aicināts piedalīties kādā no Zoom attālinātajiem semināriem par tēmu "Projekti digitalizācijas laikmetā - būtība, veidi, iespējas, panākumi”. Seminārs paredzēts dalībniekiem bez priekšzināšanām un tiek piedāvāts divos datumos 2021. gada 8.janvārī un 15.janvārī.

Lai sekmīgi izmantotu pieejamās projektu iespējas, tai skaitā spētu piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu savu biznesa ideju attīstībai un uzņēmumu digitalizācijai, sākotnēji svarīgi izprast projektu būtību, pašu projekta jēdzienu, projektu pazīmes, projekta dzīves ciklu.

Šī semināra mērķis ir sniegt skaidrību par to, kas ir projekts, ar ko projekts atšķiras no programmas, kādi ir projektu veidi, projektu posmi, kāpēc uzņēmēji izstrādā projektus, kā veidot projekta plānu un kā to ieviest, lai maksimāli novērstu riskus un gūtu panākumus jebkurā uzņēmējdarbības jomā.

Dalībnieki aicināti izvēlēties kādu konkrētu savu biznesa projekta vai vēlamā uzlabojuma ideju (jomu, mērķi), ko semināra ietvaros būs iespēja detalizētāk izvērtēt, pētīt un plānot, jo vismaz 30% no semināra sastādīs praktiskais darbs. Ar savām zināšanām dalīsies eksperte Marika Rudzīte –Griķe.

 

Pieteikties uz kādu no semināriem iespējams aizpildot pieteikuma anketu:

08.01.2021. https://tinyurl.com/y7xg27ss

15.01.2021.  https://tinyurl.com/ybrgkyzr

Pielikumā semināra programma.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Projekti-bez-priekzinanm08011501