25. novembrī tiek organizēts attālinātais seminārs Latgales uzņēmējiem "Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība", projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros.

Uzņēmējs iegūs konkrētu, ikdienā pielietojamu informāciju par uzņēmuma finanšu plānošanu - pašizmaksu, naudas plūsmu, investīciju atdevi. Semināra laikā būs iespēja šīs zināšanas izmēģināt un pielietot praksē, izstrādājot jaunu tūrisma produktu. Seminārs būs ļoti vērtīgs tiem, kuri vēlas izprast pašizmaksas veidošanās pamatprincipus un investīciju atmaksāšanos. Noderīgs seminārs,lai saprastu, kā piespiest finanses strādāt savā labā!

Tiešsaistes seminārs notiks ZOOM platformā, pieteikšanās anketa: https://tinyurl.com/y59jqvr3

Pielikumā apskatāma semināra programma un informācija par plānotajiem semināriem.