Uzņēmējdarbības dažādošana

Biedrība „Jaunrade attīstībai” realizēja projektu nr. 11-07-LL04-L413102-000003 „Metālapstrādes un mašīnbūves tehnoloģiju bāzes izveidošana uzņēmējdarbībai, izglītībai un zinātnei”. Projekta mērķis - iepazīstināt interesentus ar nozares tehnoloģijām, pārstāvošajām profesijām, kā arī konsultēt un palīdzēt uzsākt uzņēmējdarbību mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Biedrība konsultē dažādu produktu projektēšanā un tehnoloģisko procesu izstrādē, palīdz prototipu izgatavošanā. Tāpat tiek nodrošināta zinātniski pētniecisko darbu veikšana, organizētas apmācības, konkursi un sacensības jauniešiem. Vairāk par biedrību un tās darbību skatīt www.jaunrade.org.

Lasīt tālāk ...

SIA „Sapards” (Balvos) ir īstenojis projektu nr. 11-07-LL04-L413101-000008 ”Krāsošanas-žāvēšanas kameras iegāde un uzstādīšana SIA "Sapards" autoremontdarbnīcas piedāvāto pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai”. "Projekta mērķis bija dažādot un paplašināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu atbilstoši mūsdienu prasībām, paaugstinot automašīnu virsbūvju krāsošanas kvalitāti, nodrošināt profesionāla krāsošanas pakalpojuma pieejamību Balvu un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt videi draudzīgāku krāsošanas procesu un palielināt uzņēmuma konkurētspēju nozarē.

Lasīt tālāk ...

Projekts Nr. 11-07-LL04-L413101-000007 "Personāla kombinēta zemfrekvences siltuma stimulatora piegāde un uzstādīšana”. Projekta īstenotāji: Biedrība „Vienlīdzība”. Projekta kopējas izmaksas: 2280 Ls, t.sk. publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) – 2052 Ls;Biedrības finanšu resursi  – 228 Ls. Projekta realizācijas termiņš 10.05.2011.-01.11.2012. Projekta vadītāja Tatjana Valujeva

Pasaules Veselības organizācijas statistikas dati liecina, ka 2000.gadā pasaulē bija 600 mlj cilvēku, kuri vecāki par 60 gadiem. Eiropā gandrīz katrs piektais cilvēks ir vecāks par 60 gadiem. Pansionāts “Balvi” nodrošina sociālo un medicīnisko aprūpi 160 pieaugošiem cilvēkiem, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Lasīt tālāk ...

25.07.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi SIA „Mežsētas97” LEADER iesniegto projektu „Relaksācijas un informācijas punkta izveide” (Nr. 11-07-LL04-L413102-000008). Projektu realizēja „Mežsētas”, Rugāju pag., Rugāju nov., divās daļās. 01.09.2011. tika īstenota projekta pirmā daļa un iegādāts batuts, biroja mēbeļu komplekts un biroja tehnikas komplekts, kas jau tiek izmantots pakalpojumu dažādošanai- tiek piedāvāta jauna atrakcija un informācijas punkts par tūrisma iespējām. 01.09.2012. tika realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros iegādāts un uzstādīts atpūtas laukums, kurš paredzēts lauku un pilsētu iedzīvotāju brīvā laika aizpildīšanas iespēju radīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī ar laiku- pasākumu organizēšanai.

Lasīt tālāk ...

Z/S "Rili", kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, vadītāja Inese Supe realizēja Leader projektu „Ēdnīcas aprīkojuma modernizēšana”. Lai arī Leader projektu konkursā uzņēmējiem ir iespējams pieteikties kopš 2009.gada, pirmais uzņēmēja realizētais projekts ir noslēdzies tikai 2012.gadā.

Projektu „Ēdnīcas aprīkojuma modernizēšana” bija plānots realizēt no 2010. gada 17. septembra līdz 2011. gada 10.maijam, taču tā kā uzņēmējiem ir jānodrošina priekšfinansējums visam projektam un, tikai iesniedzot atskaites, tās apstiprinot, ir iespējams saņemt projektā plānoto atbalstu no programmas, projekta realizācijas termiņu nācās pagarināt, kā arī realizāciju sadalīt divās kārtās. Projektu īstenoja no 2010.gada septembra līdz 2012.gada maijam.

Lasīt tālāk ...
Lapa 5 no 6