Biedrība „Jaunrade attīstībai” realizēja projektu nr. 11-07-LL04-L413102-000003 „Metālapstrādes un mašīnbūves tehnoloģiju bāzes izveidošana uzņēmējdarbībai, izglītībai un zinātnei”. Projekta mērķis - iepazīstināt interesentus ar nozares tehnoloģijām, pārstāvošajām profesijām, kā arī konsultēt un palīdzēt uzsākt uzņēmējdarbību mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Biedrība konsultē dažādu produktu projektēšanā un tehnoloģisko procesu izstrādē, palīdz prototipu izgatavošanā. Tāpat tiek nodrošināta zinātniski pētniecisko darbu veikšana, organizētas apmācības, konkursi un sacensības jauniešiem. Vairāk par biedrību un tās darbību skatīt www.jaunrade.org.

Jaunrade-2maza

Projekta vadītājs Edgars Dārznieks