Biedrība „Sukrums” ir jauna- reģistrēta tikai 2011. gada janvārī, bet jau guvusi veiksmīgu projektu realizācijas pieredzi. 2011. gadā Lauku atbalsta dienests (LAD) atbalstīja biedrības „Sukrums” projektu „Kokapstrādes darbnīcu izveidošana uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanai”.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 13009,60 lati, no kurām 90 % ir projekta atbalsta daļa, bet 10 % nepieciešamo līdzfinansējumu piešķīra Baltinavas novada dome. Projekta vadītājs - Aigars Keišs.

Realizējot projektu, telpās Tilžas ielā 5, Baltinavā uzstādītas mūsdienīgas kokapstrādes iekārtas- frēzmašīna, formātzāģis, galdniecības frēze, biezumēvelmašīna, urbšanas darbgalds, slīpēšanas darbgalds, leņķa slīpmašīna, figūrzāģis, virsfrēze, rokas slīpmašīna, kā arī iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Iekārtas ražotas Čehijā („PROMA”), Austrijā („HOLZMANN MASCHINEN”) un Vācijā. Šādas visjaunākās iekārtas līdz šim visā Latvijā ir piegādātas tikai nedaudzās vietās.

Projekta rezultātā ierīkotās modernās kokapstrādes darbnīcas baltinaviešiem ir ļoti liels ieguvums. Strādāt ar jaunajām kokapstrādes iekārtām skolotāja Aigara Keiša vadībā mājturības un tehnoloģiju stundās mācās Baltinavas vidusskolas zēni. Pēcpusdienās un vakaros Aigara vai Raimonda vadībā darboties ar mūsdienīgajām iekārtām var ikviens, kam tas interesē. Un šādu interesentu kļūst arvien vairāk.

Ikvienam interesentam darbā pie modernajiem darbgaldiem palīdz un sniedz padomu kokapstrādes meistari, mājturības skolotāji Aigars Keišs un Raimonds Laicāns.

 

1016292
1016293
DSC09459
DSC09460

Liels gandarījums par realizēto projektu, pie jaunajām iekārtām četri no pieciem puišiem, kas veido biedrības „Sukrums” valdi-  Raimonds, Imants, Jānis un Aigars.

Informāciju sagatavoja: biedrības "Sukrums" valde