Uzņēmējdarbības dažādošana

SIA "AMATI projekts", Ezera ielā 30, Balvos, ir īstenojis LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000013 „Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē". Projekta ietvaros iegādātās iekārtas un tehnika, ir radījusi infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sekojošās jomās:

1. mazbudžeta mārketings - mārketinga un reklāmas pakalpojumi,
2. energoefektivitāte - energoaudita, inženiertīklu projektēšana, autoruzraudzības pakalpojumi.

Lasīt tālāk ...

SIA „BKL" (Balvos) ir īstenojis projektu Nr. 13-07-LL04-L413101-000012 "SIA "BKL" uzņēmējdarbības dažādošana". Projekta mērķis bija autoveikala tirdzniecības zāles paplašināšana rekonstruējot noliktavas telpu. Rekonstrukcija ļauj palielināt tirdzniecības telpu līdz 50 kvadrātmetriem un izvietot tirdzniecībā pārskatāmi vairāk preces, nodrošinot kvalitatīvāka tirdzniecības pakalpojuma pieejamību Balvu un kaimiņu novadu iedzīvotājiem. Projektā ir rekonstruēta noliktavas telpa par tirdzniecības zāli. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 115422,74 Eur (bez PVN), no kurām 60% ir ELFLA finansējums, 40 % - uzņēmuma līdzfinansējums. Pateicoties projektā veiktai rekonstrukcijai, uzņēmums iedzīvotājiem piedāvā plašāku autoriepu, disku, akumulatoru, eļļu un citu auto detaļu klāstu, tādā veidā palielinot savu konkurētspēju nozarē.

Lasīt tālāk ...

2014.gada pavasarī Skaistumkopšanas salons „La&Lii", kas atrodas Viļakā, iesaistījās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.1. aktivitātē – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Projekts tika atbalstīts un šobrīd skaistumkopšanas salonā „La&Lii" tiek realizēts projekts Nr. 14-07-LL04-L413101-000009 „Skaistumkopšanas salona „La&Lii" pakalpojuma klāsta paplašināšana un modernizēšana".

Lasīt tālāk ...

2014.gada nogalē Ivars Frolovs realizēja Leader projektu Nr. 13-07-LL04-L413101-000014 „Atpūtas nama „Ezermalas" izveide". Ideju par atpūtas nama izveidi Ivars Frolovs loloja jau 2012.gadā, kad uzsāka darbu un ieguldīja personīgos līdzekļus, lai uz mūra ēkas pamatiem uzliktu guļbūvi, bet, lai turpinātu īsākā laikā īstenot sapni par atpūtas nama izveidi Balvu ezera krastā, nolēma startēt projektu konkursā. Pirmo reizi iesniedzot projekta ideju, tā netika atbalstīta, jo nepietika finansējuma. Ivars Frolovs projekta pieteikumu iesniedz uz nākamo Leader projektu konkursa kārtu.

Lasīt tālāk ...

 2013.gadā, SIA „Kalna nami" nolēma pirmo reizi startēt projektu konkursos un izstrādāja uzņēmuma pirmo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projektu. Saņēma atbalstu pirmā projekta Nr.13-07-LL04-L413101-000008 „Kokapstrādes uzņēmuma konkurētspējas uzlabošana un pakalpojumu dažādošana, veicot ceha Nr.3 vienkāršoto rekonstrukciju" realizācijai. Tāpēc, kad 2014.gadā partnerība izsludināja projektu konkursu 2.rīcībā „Uzņēmējdarbības dažādošana", SIA „Kalna nami" nolēma turpināt paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju un iesniedza Leader projektu „Kokapstrādes uzņēmuma konkurētspējas uzlabošana un pakalpojumu dažādošana".

Lasīt tālāk ...
Lapa 2 no 6