2014.gada pavasarī Skaistumkopšanas salons „La&Lii", kas atrodas Viļakā, iesaistījās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.1. aktivitātē – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Projekts tika atbalstīts un šobrīd skaistumkopšanas salonā „La&Lii" tiek realizēts projekts Nr. 14-07-LL04-L413101-000009 „Skaistumkopšanas salona „La&Lii" pakalpojuma klāsta paplašināšana un modernizēšana".

Projekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu skaistumkopšanas salonam, lai sniegtu kvalitatīvus skaistumkopšanas pakalpojumus un apmierinātu ikviena klienta vēlmes.

Projekts tiek realizēts divās kārtās. Šobrīd ir realizēta 1.kārta – iegādāts nepieciešamais salona aprīkojums un santehnika, izveidota un aprīkota frizieres vieta – radīta jauna darba vieta. Iegādātas preces ir energoekonomiskas un efektīvas, tās ļauj sniegt ātru un kvalitatīvu pakalpojumu.

Projekta publiskais finansējums 1.kārtai ir EUR 476.50, līdzfinansējumu nodrošina skaistumkopšanas salons „La&Lii".

Informāciju sagatavoja Līna Barovska