2014.gada nogalē Ivars Frolovs realizēja Leader projektu Nr. 13-07-LL04-L413101-000014 „Atpūtas nama „Ezermalas" izveide". Ideju par atpūtas nama izveidi Ivars Frolovs loloja jau 2012.gadā, kad uzsāka darbu un ieguldīja personīgos līdzekļus, lai uz mūra ēkas pamatiem uzliktu guļbūvi, bet, lai turpinātu īsākā laikā īstenot sapni par atpūtas nama izveidi Balvu ezera krastā, nolēma startēt projektu konkursā. Pirmo reizi iesniedzot projekta ideju, tā netika atbalstīta, jo nepietika finansējuma. Ivars Frolovs projekta pieteikumu iesniedz uz nākamo Leader projektu konkursa kārtu.

Projekta mērķis bija veikt akmens mūra ēkas rekonstrukciju, ierīkot telšu vietu, piedāvājot jaunu nakšņošanas un pasākumu norises vietu, tādejādi attīstot tūrismu un dažādojot uzņēmējdarbību Balvu novadā.

„Ja projekts nebūtu guvis atbalstu, tad atpūtas namiņa rekonstrukcija par saviem līdzekļiem notiktu lēnāk. Būtu rekonstruējis tikai 1.stāvu, bet nepietiktu līdzekļu, lai nosiltinātu un izveidotu 2.stāvu – istabiņas nakšņošanai, neierīkotu bioloģisko kanalizāciju un apkures sistēmu - kamīnu ar siltā gaisa izpūšanu pa visām telpām. Pateicoties projektam, atpūtas namiņā jau ir iespējams palikt, lai atpūtos līdz pat 20 cilvēku lielām kompānijām. Namiņā ir pieejama arī sauna. Vēl būs jāiegulda privātie līdzekļi, lai labiekārtotu apkārti, uzlabotu piebraucamo ceļu un iegādātos mēbeles atpūtas namiņam. Nākotnē labprāt piedalītos projektu konkursos, lai uzlabotu pakalpojumu kā viesiem, tūristiem lietderīgāk pavadīt brīvo laiku. Šobrīd vasaras sezonā ir iespējams iznomāt katamarānus un doties izbraukumā pa Balvu ezeru", stāsta Ivars Frolovs.

Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir Eur 19901,70, Eiropas lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir Eur 11941,02 un projekta līdzfinansējums – Eur 7960,68. Projekta īstenošanas laikā tika iesniegti trīs maksājuma pieprasījumi Lauku atbalsta dienestam, tādejādi uzņēmējam ir iespējams plānot projekta naudas plūsmu un nav nepieciešama uzreiz visa summa, kurai ir jānodrošina projekta izdevumu priekšfinansēšana.

 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

DSC0018
DSC0022
DSC0027
DSC0026
DSC0035
DSC0037