SIA "AMATI projekts", Ezera ielā 30, Balvos, ir īstenojis LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000013 „Mazbudžeta mārketinga un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē". Projekta ietvaros iegādātās iekārtas un tehnika, ir radījusi infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sekojošās jomās:

1. mazbudžeta mārketings - mārketinga un reklāmas pakalpojumi,
2. energoefektivitāte - energoaudita, inženiertīklu projektēšana, autoruzraudzības pakalpojumi.

Projekta rezultātā uzņēmums ir aprīkots ar tehnoloģijām, kas ļauj veikt tehnisko rasējumu druku, plakātu un citu vizuālās reklāmas materiālu druku, kā arī termogrāfiju un energoauditora slēdzienu, inženiertīklu projektēšanu (apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde un kanalizācija), autoruzraudzību atbilstoši būvnormatīviem.

Projekta īstenošanai saņemtais ELFLA finansējums ir 60% no projekta attiecināmajām izmaksām - EUR 3080,33.

SIA "AMATI projekts" valdes locekle Elīna Kaļva atzīst, ka šis Leader projekts ir pirmais realizētais Eiropas Savienības projekts, kā rezultātā ir iegādātas ikdienas darbam nepieciešamās iekārtas. „Ir iegādāts arī tāds inventārs kā anenometrs un termokamera, kas ļauj novērtēt gaisa plūsmu ventilācijas iekārtās, spiediena starpību (retinājums/pārspiediens ēkā). Šādu pakalpojumu, cik zināms, var sniegt tikai mūsu uzņēmums. Projekts ir ļāvis ne tikai iegādāties iekārtas, bet arī devis papildus motivāciju iegūt energoaudita sertifikātu, kas ļauj sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, kuru pieprasa likumdošana un būvvalde, jo kā zināms, ēku energosertifikāts ir nepieciešams ne tikai jaunbūvēm, bet arī renovācijām un ēkām tās pārdodot. Ņemot vērā, ka ES ir plānots atbalsts ēku siltināšanā, SIA "AMATI projekts" var sniegt ēku inženiersistēmu un būvkonstrukciju neatkarīga eksperta vērtējumu", skaidro E. Kaļva.

SIA "AMATI projekts" valdes locekle Elīna Kaļva iedrošina uzņēmējus: „Projekta sagatavošana nav sarežģīts process - pats galvenais ir laba ideja un atbildīga pieeja dokumentu aizpildīšanā. Droši varam teikt, ka atbildīgās iestādes, kuras nodrošina šo projektu realizēšanu, ir ļoti atsaucīgas un palīdz, kā arī sniedz konsultācijas, lai labas idejas tiktu realizētas. Ikvienam, kas vēlas realizēt projektu, jārēķinās ar kapitālieguldījumiem projekta sākumā, kā arī jāņem vērā, ka no projekta iesniegšanas brīža līdz realizācijai var paiet ilgs laiks. Mūsu projekta idejas īstenošana ilga gadu."

SIA "AMATI projekts" cenšas un jau pielieto zināšanas, prasmes un iekārtas, lai ikvienam spētu sniegt profesionālu un augstas klases pakalpojumu mārketinga un inženiersistēmu konsultāciju un projektēšanas jomā.

Sīkāk: www.amatiprojekts.lv

Informācija un foto: SIA „AMATI projekts" valdes locekle Elīna Kaļva, Mob. 26131763

IMG3632
IMG3626
IMG3634
IMG3635
IMG3636