Veiksmīgi noslēgusies Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta iesniegumu pieņemšanas 1. kārta!

Kopā biedrība "Balvu rajona partnerība" ir saņēmusi 97 projektu iesniegumus.

Aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” kopā iesniegti 28 projekti, bet aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atsaucība ir bijusi vēl lielāka un kopā iesniegti 69 projekti.

Sīkāku iesniegto projektu sadalījumu pa rīcībām un nepieciešamo finansējumu iespējams aplūkot tālāk, pievienotajā tabulā.

 

 

Pielikumi:
Lejupielādēt šo failu ( BRP_1.karta.JPG)LEADER 1.karta BRP