Biedrība "Balvu rajona partnerība" ir gandarīta par apmeklētāju atsaucību, piedaloties apmācību semināros potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem saistībā ar "Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam".

Apmācību semināri tika rīkoti visos Ziemeļlatgales teritorijas novados - 29. martā Baltinavas novadā, 30. martā Viļakas novadā, 31. martā Rugāju novadā un 1. aprīlī Balvu novadā.

Semināru mērķis bija informēt potenciālos projektu iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoš biedrības "Balvu rajona partnerība" izstrādātajai SVVA stratēģijai.

 

Lai projektu izstrāde veiktos raitāk, zemāk pievienotas prezentācijas un materiāli no pagājušās nedēļas semināriem:

Prezentācija uzņēmējdarbības projektiemŠEIT;

Prezentācija sabiedriskā labuma projektiemŠEIT;

Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam - ŠEIT;

Iesnieguma veidlapa uzņēmējdarbības projektiem - ŠEIT;

Iesnieguma veidlapa sabiedriskā labuma projektiem - ŠEIT;

Vērtēšanas kritēriji uzņēmējdarbības projektiem - ŠEIT;

Vērtēšanas kritēriji sabiedriskā labuma projektiem - ŠEIT;

 • Atbalsta pretendenta deklarācija - ŠEIT;

 • De minimis atbalsta piešķiršanas veidlapa - ŠEIT;

 • Tehniskā specifikācija - ŠEIT;

 • Rezultātu apkopojums - ŠEIT;

 • Apliecinājums par interešu konflikta neesamību - ŠEIT;

 • MK noteikumi Nr. 590 par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" - ŠEIT;

 • Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums (kāda lauksaimniecības poduktu pārstrāde ir atbalstāma) - ŠEIT;
 • Aicinam sekot līdzi arī LAD izstrādātajām vadlīnijām un citai aktuālajai informācijai, kas ik pa laikam tiek atjaunināta un papaildināta  - ŠEIT

Citi noderīgi materiāli, izstrādājot projekta pieteikumus:

 • Būvmateriālu katalogs - ŠEIT;

 • Ceļvedis mājražošanā  - ŠEIT;

 • Labas prakses rokasgrāmata pārtikas amatniecībā - ŠEIT;

 • Pretendentu jautājumi un LAD atbildes - ŠEIT;

 • Aktuālie jautājumi un LAD atbildes - ŠEIT;