Projektu īstenoja: biedrība "Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība"

Projekta vadītāja: Sandra Kindzule , kontaktālrunis 29341900, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas: 9680.88 EUR, no kuriem publiskais ELFLA finansējums 7914.53 EUR, līdzfinansējums , ko nodrošināja Balvu novada pašvaldība 2066.35 EUR

Projekta ietvaros restaurētas piemiņas vietas trepes,  pakāpieni.  Restaurētas āra apstādījumu apmales. Labiekārtota piemiņas vietas teritorija.