LOGO

Projektu īstenoja: Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudze

Kontaktpersona un projekta vadītāja: Iveta Raciborska, tālr.+371 26518493, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas:  9992.92 EUR no kurām 8993.63 EUR ELFLA(Eiropas   Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) publiskais finansējums  un 999.29 EUR Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums. 

Projekta Nr.20-07-AL19-A019.2201-000003  mērķis :  Izveidot autostāvvvietu Bēržu Sv. Annas Romas katoļu baznīcas apmeklētājiem un popularizēt arhitektūras pieminekli vietējiem iedzīvotājiem, un citiem interesentiem, papildinot kopējo tūrisma pakalpojumu piedāvājumu Balvu novadā un Ziemeļlatgalē.

Projekts ‘’Autostāvvietas laukuma ierīkošana pie Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas’’ realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Rīcība ‘’Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.’’

Projekta rezultātā teritorija ir sakārtota, veidojot pievilcīgu dzīves vidi vietājiem iedzīvotājiem un teritorijas viesiem. Teritorijai ir spēcīga identitāte, vietējie iedzīvotāji lepojas ar kultūrvēsturiskajām tradīcijām. Izveidotā autosstāvieta tika izmantota baznīcas dievkalpojumos un lielākajos svētkos, jaundzimušo krustībās un  laulību cerimonijās, jo līdz šim automašīnas tika novietotas zālājā. Tiks veicināta Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas orģinālsubstances, autentiskuma un kultūrvēsturisko vērtību  kopuma radīto noskaņu saglabāšana. Kā arī tiks uzlabota kultūrvēsturskā objekta pieejamība apmeklētājiem un veicināta sakrālā tūrisma attīstība Ziemeļlatgalē.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ‘’Veskor’’.

118693627 753607705473508 8464075990979088953 n