LOGO

Projektu īstenoja: Rugāju novada dome

Kontaktpersona: Lonija Melnace, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, tālrunis: 27850898,e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 10527,00; tajā skaitā ELFLA (Eiropas   Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 9000,00, pašvaldības finansējums EUR 1527,00.

Projekta mērķis: Uzstādīt Rugāju ciemā viedo solu - velosipēda apkopes punktu, sniedzot, attīstot un pilnveidojot inovatīvus, zaļā dzīvesveida tūrisma infrastruktūras pakalpojumus, Rugāju novada, Ziemeļlatgales, Reģionālā velomaršruta Nr. 34"Rypoj vasals", lietotājiem, iedzīvotājiem un citu valstu tūristiem.

Viedtālruņi un dažādas sadzīves viedierīces ir kļuvušas par mūsdienu dzīves neatņemamu sastāvdaļu, tagad arī viedais sols Rugājos. Šis sols ir augstas kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija, eleganti noformēta ar jaudīgiem saules paneļiem jumtiņa vietā, ar daudzām iebūvētām funkcijām tajā.

Monna ir daudzfunkcionāls sols, ko, galvenokārt, darbina saules enerģija. Sēžot un atpūšoties uz sola, var izmantot Wi-fi internetu savā viedierīcē, jums tikai ar to jāpieslēdzas pie „ Monna free Wi-Fi” , var uzlādēt viedtālruni gan pieslēdzoties ar standarta telefona lādētāju, gan izmantojot lādētāju, kas iebūvēts solā (power bank), ja jūsu telefons atbalsta šādu uzlādes funkciju. Monna ļauj uzlādēt elektrovelosipēdus vai elektroskūterus. Viedajam solam ir velosipēdu turētāji un viedais sols var kalpot kā velo apkopes un pat remonta punkts, jo velosipēda apkopei nepieciešamo instrumentu komplekts ir pieejams Monna solā, tai skaitā arī kompresors!

Monna 7 collu displejs ir paredzēts kompresora vadībai. Vienkārši iestatiet displejā nepieciešamo gaisa spiediena daudzumu, pievienojiet gaisa šļūteni riepas vārstam un nospiediet uz displeja pogu „Sākt”. Kad tiek sasniegts pietiekams gaisa spiediens, uzlāde tiks pārtraukta. Rugājiem cauri ved Ziemeļlatgales reģionālais velo maršruts Nr. 34 „ Rypoj vasals” un ir viens no pirmajiem velomaršrutiem, kas var lepoties ar viedo velo apkopes punktu tūristiem, arī vietējie jaunieši – netālā skeitparka lietotāji, jau ir novērtējuši velo remonta punkta iespējas.

Vairāk par viedā sola funkcijām un viedumu var uzzināt arī izgatavotāja mājas lapā: https://4baltic.lv/lv/monna.php

Projekts „Viedais sols viedajā Rugāju ciemā” ir īstenots aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Viedais sols Rugajos 3 Viedais sols Rugajos 5
Viedais sols Rugajos 1 Viedais sols Rugajos 2