LOGO

Projektu īstenoja: Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudze

Kontakpersona un projekta vadītāja: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: EUR 2591,70 , publiskais/ELFLA finansējums EUR 2332,53, EUR 259,17 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes cilvēku līdzfinansējums.

Projekta Nr.20-07-AL19-A019.2206-000002 mērķis ir : iegādāt Viscount firmas digitālās ērģeles un akustisko sistēmu.

Finansējums projektam "Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē" piešķirts rīcībā "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" . 

Projekta kopējās  īstenošanas izmaksas ir EUR EUR 2591,70 . No tām ELFLA/publiskais finansējums EUR 2332,53 un EUR 259,17 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes cilvēku līdzfinansējums.

Projekta izpilde tika veikta pilnībā un labā kvalitātē, kā rezultātā iegādātas Viscount firmas digitālās ērģeles un akustiskā sistēma. Realizētā projekta rezultātā ieguvēji ir novada cilvēki un ciemiņi no citiem novadiem, kuri ir iecienījuši Augustovas dievnamu. Notiekošos dievkalpojums nākotnē varēs padarīt emocionāli saturīgākus, kā arī būs iespēja organizēt ērģeļu un profesionālu mākslinieku koncertus.

digitalas ergeles