LOGO

 

Projektu īstenoja: Bērzpils pagasta sieviešu biedrība „Dzērvenīte”

Realizācijas vieta: Bērzpils pagasts

Projekta kopējās izmaksas : EUR 9827.04 ,  no tām publiskais Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA)  finansējums EUR 8844.34 ,  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 982.70.

Projekta vadītāja: Biruta Bogdane

Projekta „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas ainaviski tematiskajā parkā Bērzpils pagastā”, Nr. ( Nr.20-07-AL19-a019.2201-000011) mērķis ir iegādāties un uzstādīt aprīkojumu tematiskajā parkā Bērzpils pagastā.

 Attachment2m    Attachment1m

Bērzpils pagasta sieviešu biedrība „Dzērvenīte” ir realizējusi Biedrībā „Balvu rajona partnerība” un ES ELFLA fonda LEADER 19.2.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Lauku atbalsta dienestā apstiprināto projektu „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas ainaviski tematiskajā parkā Bērzpils pagastā”. Projekta nr. ( Nr.20-07-AL19-a019.2201-000011).

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts mērķis - iegādāts un uzstādīts aprīkojums tematiskajā parkā: koka lapene ar atvērtām sānu malām, lapenes koka galds un 4 koka soli, āra koka galds ar soliem, ugunskura vieta aprīkota ar 2 ķēdēs iekārtiem koka soliem koka karkasā, izvietoti 3 koka soli uz metāla karkasa un 4 atkritumu urnas, uzstādīts ziņojumu stends ar informāciju par skaistākajām apskates vietām Bērzpils pagastā. Iegādāts aprīkojums ēdiena gatavošanai brīvā dabā uz ugunskura, katls, panna.

Ieguvums visiem parka teritorijas apmeklētājiem, tūristiem, iedzīvotājiem, izmantot  vietas potenciālu un pieejamus inovatīvus pakalpojumus kultūras,  aktīvās atpūtas, kulinārās mākslas un tūrisma jomā .

Darbus veica SIA Veskor.

Projekts  īstenots laika periodā no 19.06.-01.08.2020

Paldies par projekta atbalstu!

Attachment1 m

Attachment2 mm