Projektu īstenoja: Baltinavas novada dome

Projekta kopējās izmaksas: EUR 5314.00 , no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais  finansējums EUR 4500.00EUR apmērā, EUR 814.00 Baltinavas novada domes līdzfinansējums.

Projektu vadītājs: Gatis Siliņš

Projekta “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam”, Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000008 mērķis : Iegādāt aušanas inventāru Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrmantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.

 

Finansējums projektam “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam”, Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000008  piešķirts rīcībā 2.6 "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas 2m platas stelles, Nr.35, 82, un Nr.100 šķieti, slēgtais riekums, griežamie velku loki un piecas atspoles ar ritenīšiem.

Baltinavas novada muzejs, sadarbībā ar audēju pulciņu, visiem interesentiem sniedz bezmaksas konsultācijas Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanā, komplektēšanā un valkāšanā. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja apsēsties stellēs un ieaust dažas rindas. Projekta realizācija rada iespēja izzināt aušanas procesu un pašiem mācīties un noaust kultūras nemateriālās vērtības. Sevišķi aicināti tiek senā amata pratēji, lai nodotu savas zināšanas un prasmes jaunākajai paaudzei. Pie jaunajām stellēm netiek liegta pieeja arī citiem gribētājiem.

Aušanas steļļu komplektu Baltinavas novada pašvaldībai piegādāja SIA „Audējiem” Reģ.Nr.42103090937.

Projekta “ Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 5314.00. No tām ELFLA /publiskais finansējums EUR 4500.00 un Baltinavas novada domes piešķirtais finansējums EUR 814.00

Projekta realizācija veikta no 2020.gada marta līdz 2020.gada jūnijam.

 

 IMG 9790m

IMG 9791m