SIA "Body Esthetic" ir realizējis projekta „SIA "Body Esthetic" darbības paplašināšana”, projekta Nr. 16-07AL19,2101-000013 2. posmu – ultraskaņas liposakcijas aparāta ar statīvu iegāde.
Projekta mērķis:
1.Radīt apstākļus kvalitatīvai medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai - izveidot 2 procedūru telpas, sanitāro mezglu klientiem un nodrošināt pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2.Uzlabot darba apstākļus esošajam darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 1 jaunu darba vietu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 33554.66 EUR , projekta 1. posma attiecināmās izmaksas 12621.66 EUR, projekta 2. posma attiecināmās izmaksas 20933.00 EUR.
Projekta kopējais publiskais finansējums: 23488.26 EUR, projekta 1.posma publiskais finansējums 8835.16 EUR, projekta 2.posma publiskais finansējums 14653.16 EUR.
Projekta kopējais privātais finansējums ir 10066.40 EUR.
Projekta 1.posma rezultātā tika veikta vienkāršota telpu atjaunošana un pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Balvos, Ceriņu ielā 4. Projekta 2.posma rezultātā iegādāts ultraskaņas liposakcijas aparāts ar statīvu.

Projekta vadītāja: Irēna Keiša