Biedrība „FC Ziemeļaustrumi” ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000020 „Bērnu intelektuālo un fizisko spēju attīstīšana ar spēļu palīdzību.”. Projekta ietvaros tika iegādāts specializētais sporta inventārs – interaktīvā mobilā spēļu sistēma, multi interaktīvi mobilais spēļu laukums „Pirāts”, mobilais šķēršļu laukums „Traktors” un četri gaisa pūtēji. Projekta kopējās izmaksas
20871.39 EUR, t.sk. publiskais finansējums 14000.00 EUR.
    Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu, veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, iegādājoties sporta inventāra komplektu, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju. Biedrības moto ir intelektuālā un fiziskā attīstība mūsdienu bērniem un jauniešiem. Ar šī projekta palīdzību tiks uzlabota ne tikai bērnu un pieaugušo fiziskā attīstība , arī ģimeņu saliedētība.
       Vietējās rīcības grupas teritorijā šis ir inovatīvs pakalpojums. Biedrība piedāvā futbola komercturnīru un sporta nometņu organizēšanu, kā arī sporta inventāra īri un tā uzstādīšanu. Iekārtu komplekts sastāv no divām daļām. To var izmantot arī komplektā, ja tiek rīkoti lielāki pasākumi, piemēram, nometnes. Jaunie sporta laukumi ir izturīgāki un tajos var darboties līdz pat 15 pieaugušie. Lai dažādotu sporta un futbola pieejamību bērniem un jauniešiem, biedrība ir izstrādājusi pasākumu plānu, lai dalībniekiem varētu dot iespēju attīstīties vairāk - organizētos futbola turnīros un nometnēs ar pievienoto vērtību, attīstot reakcijas ātrumu, uzmanību, izturību, koordināciju, valodas zināšanas (angļu, krievu un vācu valodas), uzticēšanos, komunikāciju, darbošanos kolektīvā ar bērniem un vecākiem un emocionālo intelektu.
      Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta biedrības FC Ziemeļaustrumi licencēto bērnu pieejamība specializētajam inventāram, uzlabosies sporta un kultūras pasākumu kvalitāte, kas arī palielinās biedrības ieņēmumus kopumā. Būs plašāka pakalpojuma un inventāra pieejamība arī bērniem ar kustību un garīgiem traucējumiem.
       Lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem, biedrība 17.martā Balvos rīkoja atklāšanas pasākumu, kā arī izveidojusi mājas lapu www.bumbo.lv
Papildus iepriekš minētajai darbībai, biedrība plāno sniegt sezonālus pakalpojumus dažādos novada un privātajos svētkos, kā arī piedāvāt to kā vienu no tūristiem saistošu pakalpojumu - komercturnīri un treniņnometnes, kas pēdējos gados kļuvuši pieprasīti pakalpojumi.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova
Foto: no biedrības FC Ziemeļaustrumi personīgā arhīva