Projekta rezultātā „Balvu vilciņam” izgatavoti 12 meiteņu un 12 zēnu tērpu komplekti, kas sastāv no Ziemeļlatgales meiteņu brunčiem, meiteņu krekliem, mežģīņu rakstā ar roku adītām pusgarajām kokvilnas zeķēm, ņieburiem, meiteņu saktām, Ziemeļlatgales priekšautiem, baltiem kokvilnas lakatiņiem, Ziemeļlatgales puišu krekliem, zēnu vilnas zeķēm ar rakstainu valni, zēnu biksēm, vestēm, zēnu saktām, zēnu un meiteņu kurpēm.

    Projekta attiecināmās izmaksas ir 8404,68 EUR, no kurām LAD publiskais finansējums ir 7564,22, bet Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums – 840,46 EUR.

         2017.gada 7.decembrī biedrība „Balvu vilciņš” sadarbībā ar Balvu Novada muzeju organizēja pasākumu „Kā svētkiem rotāties?”, kurā bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās grupas bērni prezentēja kolektīva jaunos 19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpus. Pasākumā kolektīva dejotāji izdejoja Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju apdares, tērpušies novadam raksturīgos tautas tērpos.

            Projekta gaitā tapuši unikāli brunči - katrai meitenei tajos ieausts savs svītru kods, ņemot vērā un pielāgojot vēsturiskajai patiesībai pirms tam tapušos zīmējumus. Tajos saglabāti līdzīgi krāsu toņi un atsevišķu svītru platumi tomēr, rūpīgi ieskatoties, katra brunča raksts atšķiras. Tāpat varam lepoties ar Ziemeļlatgales meiteņu krekliem, kuri ir identiski muzejos atrodamajiem – ar trinītī austu krekla stāvu un katrai meitenei atšķirīgiem uzpleču izšuvumiem. Roku darbs ir arī Ziemeļlatgales zēnu krekli ar krāšņajiem apkakles un priekšas izšuvumiem. Mūsu novadam raksturīga meiteņu priekšauta nēsāšana tieši svētkos. Priekšauti arī ir ar krāšņiem izšuvumiem.

            Sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku 2018.gada 9.janvārī bibliotēkas izstāžu zālē tiks atklāta izstāde „Kā svētkiem rotāties?”, kurā būs apskatāmi projekta gaitā tapušie 19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpi.

            Lepojamies, ka projekts ir ļāvis kolektīva dalībniekiem gūt priekšstatu par tautas tērpu darināšanas tradīcijām novadā un ka vairums no tērpu detaļām ir autentisks roku darbs, līdz ar to ceram, ka šie tērpi būs redzami arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latviešu tautas tērpu skatē.

            Tautas tērpi tapuši sadarbībā ar meistari Ivetu Gabrāni un SIA „Lutest”.

            Projekts Nr.16.-07-AL19-A019.2207-000008 „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem” realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība” un Balvu novada pašvaldību. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.