Baltinavas novada dome Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6. rīcības — „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000005 “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 334,68, no kurām 90% ir ELFLA finansējums – EUR 10201,20. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - EUR 1133,48 apmērā.
Projekta mērķis ir veicināt Baltinavas novada bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu. Projekta īstenošanas rezultātā izveidots rotaļu laukums Baltinavas vidusskolas teritorijā, kurā tika uzstādīts karuselis, 2 līdzsvara šūpoles, slidkalniņš, rotaļu mājiņa un rotaļu komplekss vilcieniņa formā, kā arī smilšu kaste. Katrai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga loma bērnu attīstībā – darbojoties attīstās bērnu līdzsvars, motorika, prāta spējas. Tiek sekmēta arī bērnu sociālā attīstība, veicināts veselīgs dzīvesveids. Laukums papildināts ar 2 atpūtas soliem un, domājot par vides sakoptību, uzstādītas 2 atkritumu urnas. Rūpējoties par bērnu drošību, pēc vecāku ierosinājuma ap rotaļu laukumu tika ierīkots žogs ar vārtiņiem.
Rotaļu laukuma konstrukciju piegādi un uzstādīšanu veica SIA „MK dizains”.
Šajā rotaļu laukumā jebkurš bērns kopā ar vecākiem var lietderīgi pavadītu brīvo laiku radošā, drošā un interesantā vidē. Papildinot rotaļu laukuma elementus, tuvākajā laikā tiks uzsākta „Sajūtu takas” izveide, kas tiks veidota no dabas materiāliem, iesaistot bērnu vecākus un organizējot to brīvprātīgo darbu.
Informāciju sagatvoja: Ilze Ločmele