Uzņēmums SIA „Veiks” ir realizējis ELFLA projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000010, projekta nosaukums - „Kokapstrādes ceha modernizēšana jaunu produktu radīšanai” pirmo kārtu par summu 3121.80 EUR, no kuras 2185.26 EUR ir publiskais finansējums.

   Projekta mērķis ir radīt vienu jaunu pilna laika darba vietu, saglabājot divas esošās, ko piedāvās pirmspensijas vecuma personai vai ilgstošam bezdarbniekam, veicinot konkurētspēju un ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Par projektā paredzētajiem pirmās kārtas līdzekļiem, SIA “Veiks” ir iegādājies vienpadsmit jaunus instrumentus: lāzerprojekcijas nivelieri; četras akumulatora skrūvmašīnas; trīs ķēdes zāģus; Virzuļkompresoru; Skaidu nosūcēju un figūrzāģi.
   Lāzerprojekcijas nivelieris nepieciešams vispārceltnieciskajos darbos un dažādu koka būvju un konstrukciju uzstādīšanai. Akumulatora skrūvmašīnas, ķēdes zāģi un figūrzāģis ir neatņemami galdnieku un būvgaldnieku darba instrumenti. Virzuļkompresors un skaidu nosūcējs tiks lietoti, lai apkalpotu esošos darbagaldus un pneimatiskos instrumentus.
   Projekta otrās kārtas ietvaros tiks veikta ražošanas ēkas un laukuma atjaunošana par summu 47657.79 EUR, no kuras 32814.74 EUR ir publiskais finansējums. Tiks nomainīti esošie koka logi pret plastikāta logiem, atjaunots jumta segums un apgaismojuma sistēma, daļēji atjaunots laukuma esošais asfalta segums.
   SIA „Veiks” pamatdarbības veidi ir ēku būvniecība, kas sevī ietver saimniecības ēkas, nojumes, atpūtas/brīvdienas mājas, jumtu un fasāžu rekonstrukcijas, iekštelpu kosmētiskos remontus, būvniecības projektu izstrādāšana, un galdnieku darbi.
   Pēc projekta abu kārtu īstenošanas tiek plānots ražot un piedāvāt saliekamos koka tipveida elementus, kas ļaus izvēlēties dažādu būvju (šķūnīši, nojumes, mantu glabātuves u.c.) vēlamos izmērus. Mainoties vajadzībai, tos iespējams gan pagarināt, gan saīsināt, gan viegli pārvietot uz citu vietu. Tos būs iespējams salikt pa vienu dienu, atsevišķus modeļus salikt varēs arī pats klients. Kā arī tos būs iespējams transportēt ar vieglās automašīnas piekabi, tādējādi padarot produktu pieejamāku un lētāku.