Pateicoties Balvu rajona partnerības atbalstam, LRAC “Rasas pērles” noslēgušās "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam Nr 16-07-AL19-A019.2201-000013 “Autostāvvietas un augļu koku dārza iežogojuma ierīkošana LRAC "Rasas pērles".
Projekta mērķis bija ierīkot autostāvvietu ārpus atbalsta centra iežogotās teritorijas un ierīkot augļu koku dārza iežogojumu LRAC "Rasas pērles” augļu koku un ogulāju dārzam, kuru veiksmīgi īstenojām.
Projekta kopējās izmaksas bija EUR 13 928,00. Publiskā finansējuma daļa sastāda EUR 12535,20 , bet līdzfinansējumu EUR 1392,80 piešķīra Latvijas Bērnu fonds. 
2007. gadā, projektējot no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centru, atsevišķa, ārpus iežogotās teritorijas autostāvvieta netika projektēta ierobežotā finansējuma dēļ.Tika plānots, ka darbinieku un klientu automašīnas atradīsies centra iežogotajā teritorijā, kurā faktiski notiek klientu un darbinieku kustība. Klientu drošības garantēšanai auto stāvlaukums bija jāpārvieto pirms iebraukšanas centra teritorijā, jo gan personāla, gan preču piegādātāju, gan klientu ievietotāju transportlīdzekļiem vietas pietrūkst, tehnikas pārvietošanās rada apdraudējumu bērnu dzīvībai, jo viņi lielākoties nespēj izvērtēt riskus.Automašīnu atrašanās centra teritorijā ļoti ierobežo vietas platību, kurā klientiem organizēt fiziskas aktivitātes, kas īpaši sarežģīti ir pie liela klientu skaita. Bet viens no svarīgiem vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācijas posmiem ir fizisku aktivitāšu nodrošināšana dusmu un agresijas adekvātai izreaģēšanai. Tagad bērni varēs braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām vai skrituļot , vizināties ar ragaviņām vai slēpot visos gadalaikos droši.
Kopš 2010. gada centram ir savs sakņu un augļu koku dārzs, kuros klienti tiek iesaistīti darba terapijā.Centra kopējā zemes platība no 5,18 ha, tā lielākā daļa bija neiežogota,tāpēc, neskatoties uz aizsargpasākumiem, augļu koku dārzu katru gadu izpostīja zaķi un stirnas; tas katru gadu 50% apjomā bija jāatjauno. Rezultātā, izņemot jāņogas,upenes un avenes, mēs nevarējām piedāvāt saviem klientiem svaigus ķiršus un plūmes, ābolus un bumbierus no pašu dārza. Bet augļi ir ļoti svarīgi veselīgas pārtikas nodrošināšanai īpaši bērniem.
Būvniecības darbu pretendentu atlases iepirkumā uzvarējusī firma SIA RUFS no Gulbenes darbus, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, veikusi kārtīgi un atbildīgi, nododot objektu 1 mēnesi ātrāk nekā bija paredzēts. Lielu atbalstu projekta realizācijas gaitā esam saņēmuši no vietējās Rugāju novada pašvaldības vadības un būvvaldes.
LRAC "Rasas pērles" ir vienīgais atbalsta centrs Latgales reģionā, kas realizē valsts programmas vardarbībā cietušu bērnu un pilngadīgu personu rehabilitācijā. Lielākā daļa klientu mērķa grupu, īpaši jaunieši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, nāk tieši no bijušā Balvu rajona novadiem- Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas. Sniedzot pakalpojumu pēc iespējas tuvāk cietušo dzīvesvietai, sakārtojot teritoriju pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, mēs nodrošinām valsts nostādnes realizāciju ģimenes pilnvērtīgas funkcionalitātes atjaunošanā. Savukārt harmoniska ģimenes vide ir garants pilsoniski atbildīgas un sabiedriski aktīvas vietējo iedzīvotāju kopienas izveidei, kas piedalās vietējās teritorijas attīstības problēmu risināšanā .


Projekta vadītāja un fotogrāfiju autore Ilze Andža,
LRAC “Rasas pērles” valdes locekle