Ar LEADER projekta Nr. 16-07-AL19.2101-000017 atbalstu tika realizēts Ingas Brūveres projekts „Sia Pilami dibināšana un koka rotaļlietu ražošanas uzsākšana”. Projekta mērķis bija dibināt jaunu uzņēmumu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību PILAMI, iegādāties ražošanas iekārtu un nodrošināt jauna inovatīva,kvalitatīva produkta ražošanu, izmantojot vietējos resursus, kā arī radīt un uzturēt jaunu pilna laika darba vietu.Projekta publiskais finansējums 7072,80EUR un privātais finansējums 3031,20 EUR. Jaundibinātais uzņēmums projekta ietvaros iegādājās ciparvadības (CNC) frēžmašīnu. Tā tiks izmantota koka rotaļlietu ražošanas procesā. Ar šo iekartu iespējams izfrēzēt ar augstu precizitāti vissdažādākās kontūras un urbumus. Sia Pilami ražos ekoloģiskas, mīlīgas, neparasta dizaina rotaļlietas ar augstu pievienoto vērtību no oša un bērza koka. Tās paredzēts realizēt gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū.